ПАТОПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖІНОК, ЩО СТРАЖДАЮТЬ НА АФФЕКТИВНУ ПАТОЛОГІЮ.

  • Володимир Іванович Пономарьов Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Вікторія Ігорівна Вовк Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Марина Михайлівна Міщенко Харківський національний медичний університет
Ключові слова: афективна патологія, депресивні розлади, жінки, село, місто

Анотація

У статті відзначено, що в усьому світі, і, зокрема, у нашій країні, існує тенденція до збільшення поширеності депресивних розладів, проте за даними багатьох міжнародних досліджень, значна частка осіб з цією патологією не отримує своєчасного повноцінного лікування (з огляду на нерозуміння хворобливості свого стану, поганої інформованості у відношенні даної патології, остраху перед психіатричним діагнозом, тощо), а великий прошарок тих, хто звернувся за допомогою, у результаті відмовляється приймати медикаментозні засоби чи не закінчує курс лікування. Вказано, що за даними ВООЗ, на депресію у всьому світі страждає близько 350 мільйонів мешканців усіх вікових категорій населення. Помічено, що близько 10% чоловіків та 20% жінок мають значно вищий ризик розвитку депресивного розладу на протязі усього життя. За вітчизняними статистичними даними в Україні афективні розлади серед усіх психічних хвороб зустрічаються серед чоловіків у 9,72%, а серед жінок – у 20,78%. Окрім цього, у публікації наведено результати патопсихологічного обстеження жінок з афективною патологією, які мешкають у сільській місцевості та в місті. У процесі дослідження виявлено, що в пацієнток з визначеною патологією існує високий рівень депресії і коморбідної тривоги, незалежно від місця проживання; при цьому мешканки села продемонстрували вищий відсоток аутоагрессивних тенденцій (80% проти 42% у городян). Результати проведеної роботи дозволяють зробити висновок про необхідність більш глибокого вивчення преморбідних станів і їх особливостей, а також чинників, які призводять до формування депресії. З огляду на меншу доступність для жінок, які проживають у сільській місцевості, психіатричної та психотерапевтичної допомоги, необхідно приділяти більше уваги виявленню та лікуванню депресивних розладів та їх психопрофілактиці у цьому середовищі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Мішиєв В. Д. Сучасні депресивні розлади: керівництво для лікарів / В. Д. Мішиєв. – Львів: видавництво мс, 2004. – 208 с.

Костюченко С. И. Эпидемиология психического здоровья в Украине / С. И. Костюченко // НейроNews.– 2008. – № 2. – С. 9–13.

Марута Н. А. Депрессивные расстройства жителей сельской местности (клинико-психопато-

логическая характеристика, диагностика и лечение):монограф. / Н. А. Марута. – К.: Печатная Лавка, 2011.– 146 с.

Белостоцкая Ж. И. Принципы диагностики идифференциальной диагностики депрессивных расстройств у жителей сельской местности / Ж. И. Белостоцкая // Укр. вісн. психоневрології.— 2007. – Т. 15, вип. 3 (52).— С. 33–36.

Белостоцкая Ж. И. Особенности личности и депрессивных расстройств у жителей сельской местности / Ж. И. Белостоцкая // Медицинская психология.– 2007. – Т. 2, № 4. – С. 28–33.

Марута Н. О. Депресивні розлади у мешканців сільської місцевості: клініко-психопатологічна характеристика, діагностика та терапія / Н. О. Марута, Ж.І.Білостоцька // Архів психіатрії. – 2008. – Т. 14, № 3. – С.14–19.

Матвиенко Ж. И. Сравнительный анализ алкогольной коморбидности (с учетом отягощенной алкогольной зависимостью наследственности) у больных депрессивными расстройствами, проживающих в сельских и городских регионах / Ж. И. Матвиенко, И. Л. Вовк, В. И. Вовк // Матеріали ХVІ Укр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю «Довженківські читання: Редукція вживання алкоголю – нова наркологічна парадигма», присвяченої 97-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря СРСР О. Р. Довженка. – Харків: Видавництво «Плеяда», 2015. – С. 129–131.

Пинчук И. Я. Проблема психического здоровья пожилых людей в Украине / И. Я. Пинчук // НейроNEWS. – 2008. – № 2 (07). – С. 6–8.

Рудь В. О. Епідеміологічний аналіз суїцидальної смертності в чоловічій популяції Полтавської області за 15 років / В. О. Рудь // Медицинские исследования.— 2001.— Т. 1, вып. 1.— С. 127–128.

Пантюк И. В. Биологические и социально-психологические особенности лиц, страдающих депрессивными расстройствами / И. В. Пантюк, Ю. В. Ермаленок // Психотерапия и клиническая психология.– 2007. – № 3 (22). – С. 30–33.

Epidemiology of psychiatric and alcohol disorders in Ukraine Findings from the Ukraine World Mental Health survey / E. J. Bromet, S. F. Gluzman, V. I. Paniotto [et al.] // Soc. Psychiatry Psychiatr. Epidemiol. – 2005. – № 40. – Р. 681–690. URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16160752

Опубліковано
2018-12-22
Як цитувати
Пономарьов, В., Вовк, В., & Міщенко, М. (2018). ПАТОПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖІНОК, ЩО СТРАЖДАЮТЬ НА АФФЕКТИВНУ ПАТОЛОГІЮ. Психіатрія, неврологія та медична психологія, (1 (9), 17-21. https://doi.org/10.26565/2312-5675-2018-9-02
Розділ
Психіатрія

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)