ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО АРАНЖУВАННЯ АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ У ОСІБ З РІЗНИМ РІВНЕМ ПСИХОСОЦІАЛЬНОГО СТРЕСУ.

  • Костянтин Дмитрович Гапонов КЗОЗ «Обласний наркологічний диспансер»
Ключові слова: алкогольна залежність, клінічні прояви, психосоціальний стрес

Анотація

У статті зазначено, що для України останнім часом характерна наявність значної кількості стресогенних чинників, внаслідок чого виникає збільшення тривалості стресового навантаження. Зазначено, що це формує цілий ряд несприятливих факторів, що впливають на підвищення рівня вживання психоактивних речовин в співтоваристві, в першу чергу, алкоголю. На перший план серед цих чинників, перш за все, виступає дія надсильних стрессорів - таких, як політична і економічна нестабільність і бойові дії на Сході України. Констатовано, що з огляду на системний взаємовплив цих стресових навантажень (політична і економічна нестабільність і бойові дії), підходи до лікування алкогольної залежності з коморбідними постстрессовими станами повинні базуватися на біопсихосоціальних засадах, а існуючі терапевтичні та реабілітаційні стратегії повинні бути істотно модифіковані з урахуванням вектора впливу стресу на формування і перебіг цієї залежності.

Для розуміння шляхів модифікації існуючих терапевтичних і реабілітаційних стратегій з урахуванням обтяжливої ​​дії стресу на формування і перебіг алкогольної залежності в ході роботи було проведено аналіз особливостей клінічного аранжування алкогольної залежності в осіб з різним психотравмуючим досвідом і рівнем психосоціального стресу. Встановлено, що клінічна симптоматика алкогольної залежності в цілому була більш варіативною в групі комбатантів, трохи менше - у переселенців; а відмінності між двома групами по переважній більшості симптомів несуттєві. Місцеві жителі продемонстрували значимо меншу різноманітність клінічної симптоматики алкогольної залежності, хоча в цілому показники поширеності її проявів у всіх трьох групах порівнянні. Істотно більш виражені відмінності в клінічній симптоматиці були виявлені при її аналізі з урахуванням рівня психосоціального стресу, що дозволяє вважати цей фактор визначним у клінічній варіативністі алкогольної залежності. Отримані дані дозволяють стверджувати, що ступінь уразливості при психосоціальному стресі і реагування на нього є провідними факторами у визначенні клінічного аранжування алкогольної залежності. Показники участі в бойових діях або вимушеного переміщення також мають певне значення, але їх вплив на варіативність клінічної симптоматики алкогольної залежності є меншим.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Соціальний стрес і його медико-психологічні наслідки / Соціально-стресові розлади (клініка, діагностика, профілактика): колективна монограф. за

ред. проф. П. В. Волошина, проф. Н. О. Марути. – Харків: Видацець Д. В. Строков, 2016. – С. 5–22.

Spanagel R. Stress and alcohol interactions: animal studies and clinical significance / R. Spanagel, H.R. Noori, M. Heilig // Trends in neurosciences. – 2014. – Vol.37 (4). – P. 219–227.

Stress and Alcohol: Epidemiologic Evidence / K. M. Keyes, M. L. Hatzenbuehler, B. F. Grant, D. S. Hasin // Alochol Res. – 2012. – V.ol. 34 (4). – P. 391–400.

Sinha R. How does stress increase risk of drug abuse and relapse / R. Sinha // Psychopharmacology. – 2002. – Vol. 158. – P. 343–359.

Розлади психічного здоров’я у внутрішньо переміщених осіб / Н. О. Марута, Г. Ю. Каленська, І. О. Явдак, Л. В. Малюта // Укр. вісн. психоневрології. – 2018.– Т. 26, вип. 2 (95). – С. 68–71.

Основні клінічні варіанти постстресових розладів у комбатантів / М. М. Денисенко, Р. В. Лакинський, Л. Ф. Шестопалова, І. В. Лінський // Укр. вісн. психоневрології. – 2017. – Т. 25, вип. 2 (91). – С. 40–44.

Markova M. V. Post-stressed disorders in servicemen who took part in the fighting: prevalence and expected consequences / M. V. Markova, K. D. Gaponov // WPA Congress of Epidemiology and Public Health 2016, 29.03 – 01.04.2016. Book of Abstracts. – Munich, Institute of Psychiatric Phenomics and Genomics, 2016. – P. 30–31.

Гапонов К. Д. Алкогольна залежність в умовах соціального стресу: епідеміологічні, клінічні і лікувальні аспекти / К. Д. Гапонов // Укр. вісн. психоневро

логії. – 2016. – Т. 24, вип. 4 (89). – С. 54–60.

Гапонов К. Д. Алкогольна залежність і соціальний стрес: біохімічні, нейрофізіологічні і психосоціальні механізми взаємовпливу / К. Д. Гапонов // Укр.

вісн. психоневрології. – 2018. – Т. 26, вип. 1 (94). – С.104–109.

AUDIT. Alcohol Use Disorders Identification Test / Th. F. Babor, J. C. Higgins-Biddle, J. B. Saunders, M. G. Monteiro // WHO/MSD/MSB/01.6a Original: English

Distribution: General. – 2001. – 28 р.

Assessment of the alcohol withdrawal syndrome - validity and reliability of the translated and modified Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol scale (CIWA-A) / C. H. Stuppaeck, C. Barnas [et al.] // Addiction. – 1994. – Vol. 89. – P. 1287–1292.

Stockwell T. The measurement of alcоhоl dependence and impaired control in community samples / T. Stockwell, T. Sithavan, D. McGrath // Addiction. – 1994.

– Vol. 89. – P. 167–174.

Корнацький В. М. Оцінка психосоціальних чинників ризику хвороб системи кровообігу у пацієнтів первинної ланки медико-санітарної допомоги: метод.

рек. / В. М. Корнацький, М. В. Маркова. – К., 2007. – 12 с.

Водопьянова Н. Е. Психодиагностика стресса /Н. Е. Водопьянова. – СПб.: Питер, 2009. – 336 с.

Тарабрина Н. В. Практикум по психологии посттравматического стресса / Н. В. Тарабрина. – СПб.:Питер, 2001. – 272 с.

Опубліковано
2018-12-20
Як цитувати
Гапонов, К. (2018). ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО АРАНЖУВАННЯ АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ У ОСІБ З РІЗНИМ РІВНЕМ ПСИХОСОЦІАЛЬНОГО СТРЕСУ. Психіатрія, неврологія та медична психологія, (1 (9), 43–54. https://doi.org/10.26565/2312-5675-2018-9-06
Розділ
Наркологія