Катіонний розподіл у наночастинках феритів складу ZnxFe3-xO4

  • Костянтин Мозуль Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Свободи 4, 61022, Харків, Україна http://orcid.org/0000-0003-3373-8821
  • Олена Шурінова Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Свободи 4, 61022, Харків, Україна http://orcid.org/0000-0003-3616-9775
Ключові слова: шпінель, катіонний розподіл, параметр решітки, намагніченість, ступінь оберненості

Анотація

Методом хімічної конденсації синтезовано нанодисперсні порошки цинкзаміщеного магнетиту ZnxFe3-xO4 з вмістом іонів цинку х = 0.0 ÷ 0.5. Рентгенівські спектри показали однофазність порошків та їх належність до кубічної структури фериту типу шпінелі. За результатами рентгенівських та електронно-мікроскопічних досліджень визначені розміри частинок для усіх синтезованих систем. Середній розмір частинок феритів за даними отриманими з рентгенівських спектрів з використанням формули Селякова-Ширера склав ~ 7 нм, при максимальному розмірі частинок близько 10 нм. За даними мікроскопії діапазон розмірів частинок склав 3 ÷ 13 нм із середнім значенням у 6.5 нм. Проведено дослідження катіонного розподілу двома способами. В якості першого способу було обрано метод Пуа, який заснований на зв'язку між параметром решітки а й характеристичними відстанями катіон-аніон. Другим способом було вибрано визначення катіонного розподілу за результатами вимірювання намагніченості. При цьому використовувалася формула зв'язку питомої намагніченості при 0 К з числом магнетонів Бора на формульну одиницю. При цьому в формулу була введена поправка, пов'язана з малим розміром частинок і, відповідно, великим пайовим внеском приповерхневої області зі «скошеною» магнітною структурою. Було виміряно параметри кристалічної решітки і намагніченість. Отримані дані лягли в основу розрахунків катіонного розподілу, згідно з яким ферити з концентрацією х ≤ 0.2 мають обернену структуру шпінелі, тобто іони цинку локалізуються тільки в октаедричних позиціях, а при концентрації 0.3 ≤ х ≤ 0.5 – змішану структуру шпінелі з мінімальним ступенем оберненості 80% при концентрації іонів цинку х = 0.5.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

T.R. Tatarchuk, NB Hamanyuk, DV Protsky. Solid State Physics and Chemistry, 9 (2), 363-367, (2008) (Т.Р. Татарчук, Н.Б. Гаманюк, Д.В. Процький. Фізика і хімія твердого тіла, 9 (2), 363-367, (2008)). [In Russian]

S. Krupička. Physik der Ferrite und der Verwandten magnetischen oxide, (Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, 1973) 780 P. https://doi.org/10.1007/978-3-322-83522-2

Z. Sizova, A. Krishtal', E. Levitin, A. Koval' Abstracts of Paper of the VIII International Conference «Physical Phenomene in Solids», Kharkiv, Ukraine, 143, (2007).

E. Shelekhov, Т. Sviridova. Met. Sci. Heat Treat., 42 (7), 309-313 (2000). https://doi.org/10.1007/BF02471306

N. Kachanov, L. Mirkin. Rentgenostrukturnyy analiz. Prakticheskoye rukovodstvo. (Mashgiz, Moscow, 1960) 215 p. (Н. Качанов, Л. Миркин. Рентгеноструктурный анализ. Практическое руководство. (Машгиз, Москва, 1960) 215 с). [In Russian]

Poix P. Compt. Rend. Acad., 292 (5), 1191-1196, (1981).

S.S. Lisnyak, M.P. Matkivsʹkyy, I.Y. Perkatyuk. Ukr. khym. zhurn., 69 (8). 88-93, (2003). (С.С. Лісняк, М.П. Матківський, І.Й. Перкатюк. Укр. хим. журн., 69 (8). 88-93, (2003)). [In Russian]

Y. Sitidze, H. Sato. Ferrites. (Mir, Moscow, 1964). 407 p. (Ю. Ситидзе, Х. Сато. Ферриты. (Мир, Москва, 1964). 407 с). [In Russian]

J. Smit, J. Wijn. Ferrites. Physical properties of ferrimagnetic oxids in relation to their technical applications. (Philips Technical Library, 1959) 369 p.

J. Coеy. Phys. Rev. Lett. 27 (17), 1140-1142, (1971). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.27.1140

Опубліковано
2021-07-14
Як цитувати
Мозуль, К., & Шурінова, О. (2021). Катіонний розподіл у наночастинках феритів складу ZnxFe3-xO4. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Фізика», (34), 10-14. https://doi.org/10.26565/2222-5617-2021-34-01