Геопортал зелених зон міста Суми

  • Наталя Бубир Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • Марина Найдовська Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: геопортал, зелена зона, облік, реєстр

Анотація

У статті обґрунтовано потребу у створенні геопорталів зелених зон для урбанізованих територій, які б виступили засобом упорядкування і систематизації відомостей про кількісні, якісні та інші показники зелених насаджень, зокрема обсяг, характер і режим їх використання, а також стали б джерелом візуалізації цих відомостей в Інтернеті. Подано характеристику та опис створеного геопорталу для міста Суми, який зможе виконати ряд завдань для покращення ведення обліку і реєстру зелених зон міста та їх картографічної візуалізації. Перспективним у даному дослідженні є створення спеціалізованого геопорталу зелених зон для службового користування.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Pro zatverdzhennya pravy`l utry`mannya zeleny`x nasadzhen` u naseleny`x punktax Ukrayiny`: Nakaz Ministerstva budivny`cztva, arxitektury` ta zhy`tlovo-komunal`nogo gospodarstva Ukrayiny` № 105 vid 10.04.2006 r. [On approval of the rules for the maintenance of green spaces in the settlements of Ukraine: The Law of the Ministry of construction, architecture, housing and communal services of Ukraine No. 105 from 10.04.2006]. Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0880-06
2. Shul`ga, M.V., ed. (2004). .Zemel`ne pravo Ukrayiny`: Pidruch. [Land law of Ukraine: Tutorial]. Ky`yiv: Yurinkom inter, 368.
3. Pro zatverdzhennya Instrukciyi z inventary`zaciyi zeleny`x nasadzhen` v naseleny`x punktax: Nakaz Derzhavnogo komitetu budivny`cztva, arxitektury` ta zhy`tlovoyi polity`ky` Ukrayiny` № 226 vid 24.12.2001 r. [On approval of the instructions on inventory of greenery in populated areas: The Order of the State Committee on building, architecture and housing policy of Ukraine № 226 from 24.12.2001]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0182-02
Як цитувати
Бубир, Н., & Найдовська, М. (1). Геопортал зелених зон міста Суми. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, (26), 14-17. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pbgok/article/view/9127
Номер
Розділ
Статті