ГЕОГРАФІЧНА СКЛАДОВА ПРОВЕДЕННЯ НОРМАТИВНОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

  • Н.О. Бубир
  • Я.О. Ярошенко
Ключові слова: вища географічна освіта, науково-дослідна робота, оцінка земель населеного пункту

Анотація

Актуальність залучення студентів-географів до вивчення географічної складової проведення нормативної оцінки земель населених пунктів обумовлена наявністю в земельно-оцінній роботі географічних підвалин, які можуть істотно вплинути на остаточну ціну земельної ділянки. Вказано, що практична реалізація залучення студентів до цієї роботи полягає у виконанні певних проектів під час навчання або у позааудиторний час. Наведено приклад виконання дослідного проекту, присвяченого виявленню ступеня впливу географічних факторів на базову вартість земель центральної частини міста Павлограда Дніпропетровської області.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Ступень М.Г. Використання земель населених пунктів: Монограф. / М.Г. Ступень. – Львів, 2000. – 358 с.

2. Добряк Д.С. Економічний оборот землі в Україні: теорія, методологія. практика / Д.С. Добряк, А.Г. Тихонов, Л.В. Паламарчук. – К.: Урожай, 2004. – 136 с.

3. Кілочко В.М. Науково-методичні засади грошової оцінки земель: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.08.01 / В.М. Кілочко. – К., 2004. – 20 с.

4. Палеха Ю.М. Теорія і практика визначення вартості територій і оцінки земель населених пунктів України: Автореф. дис. ... д-ра геогр. наук: 11.00.02 / Ю.М. Палеха. – К., 2009. – 38 с.

5. Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів: Наказ
Держкомзему України № 18/15/21/11 від 27.01.2006 (зі змінами): [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0388-06

6. Технічна документація з нормативно грошової оцінки земель м. Павлоград // ДП УДНДІПМ «Діпромісто». – 2012. – С. 8-13.
Як цитувати
Бубир, Н., & Ярошенко, Я. (1). ГЕОГРАФІЧНА СКЛАДОВА ПРОВЕДЕННЯ НОРМАТИВНОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, (20), 9-13. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pbgok/article/view/406
Номер
Розділ
Статті