МОЖЛИВОСТІ ГІС ДЛЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК РЕЛЬЄФУ І ПРОЯВІВ СУЧАСНОЇ ЕКЗОДИНАМІКИ

  • Г.Р. Байрак
Ключові слова: морфологія рельєфу, ГІС, поєднаний аналіз морфології рельєфу, геології і проявів зсувних процесів

Анотація

В статті розглянуто методичні прийоми визначення і візуалізації морфометричних показників рельєфу у ГІС. Виконаний поєднаний аналіз морфології рельєфу і проявів зсувних процесів у Верховинських Карпатах. Виявлені певні закономірності у розподілі процесів згідно морфологічних особливостей рельєфу.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Байрак Г. Висвітлення морфометричних показників рельєфу методами ArcGIS/Г. Байрак//Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. Матеріали міжн. семінару. — Львів, 2008. — с. 135–140.
2. Байрак Г. Р. Методичні прийоми визначення та відображення густоти розчленування рельєфу у середовищі ArcGIS/Г. Байрак//Фізична географія та геоморфологія. Вип. 58. — К.: ВГЛ «Обрії», 2010. — с. 137–143.
3. Мкртчян О. С. Геоінформаційний аналіз просторових зв’язків морфометрії рельєфу з геологічною структурою (на прикладі західної частини Вододільно-Верховинських і Полонинських Карпат)/Мкртчян О. С. Чупило (Байрак) Г. Р.//Зб. наук праць «Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики». — К., 2008. — С. 144–158.
4. Світличний О. О. Плотницький С. В. Основи геоінформатики: Навч. посібн. — Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. — 295 с.
5. Mykhnovych A. Model based assessment of flood risk and mitigation impacts for the Upper Dnister/[I. Kovalchuk, J. Quast, A. Mykhnovych, V. Ehlert et. al.]//Progress in managing water for food and rural development. — Lviv, UKCID, 2009. — 10 P. (el. publication).
Як цитувати
Байрак, Г. (1). МОЖЛИВОСТІ ГІС ДЛЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК РЕЛЬЄФУ І ПРОЯВІВ СУЧАСНОЇ ЕКЗОДИНАМІКИ. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, (19), 3-6. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pbgok/article/view/3784
Номер
Розділ
Статті