СПОСОБИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДИНАМІКИ АДМІНІСТРАТИВНО- ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПОДІЛУ В ГІС

  • О.В. Гаврюшин
Ключові слова: ГІС, динаміка, способи відображення динаміки, анімація, серія різночасових карт

Анотація

Запропоновано розрізняти способи представлення динаміки в базах даних та цифрових картах та способи відображення динаміки на дисплеї (електронних картах), виділено та описано три групи способів представлення динаміки адміністративного поділу, наведено рекомендації щодо їх використання, обґрунтовано вибір способу представлення динаміки для ГІС, присвяченій історії адміністративного поділу теренів Південно-Східної України.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Адміністративні зміни сучасної території України 1921–1994 — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/адміністративні_зміни_сучасної_території_України_1921–1994.gif (5 січня 2014).
2. Афанасьєв О. Є. Історико-географічний аналіз регіонального природокористування: теорія, методологія, практика: монографія / О. Є. Афанасьєв. — Тернопіль: Видавництво "Крок", 2012. — 550 c.
3. Берлянт А. М. Картография: Учебник для вузов/А. М. Берлянт. — М.: Аспект Пресс, 2002. — 336 с.
4. Троценко О. В. Дослідження змін адміністративно-територіального устрою регіону як базової складової системи втрачених географічних об’єктів (на прикладі Дніпропетровської області) / О. В. Троценко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. — 2008. — Вип. 17.
5. Gregory I. N. A Place in History: A Guide to Using GIS in Historical Research / I. N. Gregory // Oxford, 2002. — 335 р.
6. Nüssli M. A. From Historical Mapping to Historical Geographical Information System / Nüssli Marc-Antoine, Nüssli Christos. — [Electronic resource]. — Access mode: www.euratlas.net/tele/euratlas_HGIS.pdf (5 january 2014).
7. Merrick Lex Berman. Modeling and Visualizing Historical GIS Data. — [Electronic resource]. — Access mode: http://www. fas.harvard.edu/~chgis/work/docs/papers/CGA_Wkshp2009_Lex_9apr09.pdf (2 august 2012).
8. Thomas O. Time-Integrative Geographic Information Systems: Management and Analysis of Spatio-Temporal Data / Thomas Ott, Frank Swiaczny. — Berlin / Heidelberg / New York: Springer, 2001. — 239 р.
9. Great Britain Historical Geographical Information System (GBHGIS). — [Electronic resource]. — Access mode: http://www.port.ac.uk/research/gbhgis/(5 january 2014).
10. China Historical GIS– [Electronic resource]. — Access mode: http://www.fas.harvard.edu/~chgis/(5 january 2014).
11. The National Historical Geographic Information System (NHGIS) [Electronic resource]. — Access mode: https://www.nhgis.org / (5 january 2014).
12. Belgian Historical GIS (NHGIS) [Electronic resource]. – Access mode: http://www.hisgis.be/ (5 january 2014).
Як цитувати
Гаврюшин, О. (1). СПОСОБИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДИНАМІКИ АДМІНІСТРАТИВНО- ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПОДІЛУ В ГІС. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, (19), 21-25. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pbgok/article/view/3762
Номер
Розділ
Статті