СВІТОГЛЯДНІ ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ СОЦІОПРИРОДНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В УМОВАХ МІСТА

  • М.М. Назарук
Ключові слова: соціоприродна взаємодія, безперервна екологічна освіта, система «суспільство – природа», соціоекологія

Анотація

У статті розглянуто аспекти світоглядної оптимізації соціоприродної взаємодії в умовах міста. Висвітлено такі питання: як урбанізоване середовище впливає на розуміння цієї взаємодії; прагнення городян підтримувати й збільшувати частку природних елементів у містах за рахунок збереження складових, що увійшли до території міста; роль безперервної екологічної освіти та виховання у вирішенні даної проблеми; значення у досягненні цієї мети логіко–методологічних засобів соціоекології.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Бачинский Г.А. Социоэкология: теоретические и прикладные аспекты / Г.А. Бачинский. – К.: Наук. думка, 1991. – 153 с.
2. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну / У. Бек. – М.: Прогресс–Традиция, 2000. – 384 с.
3. Комплексна екологічна програма на 2012–2016 рр. для м. Львова. – Львів, 2011: [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: www.city–adm.Lviv.ua
4. Лісовський С.А. Суспільство і природа: баланс інтересів на теренах України / С.А. Лісовський: Монограф. – К.: Ін-т географії НАНУ, 2009. – 300 с.
5. Феномен соціоприродних систем. Світоглядно-методологічні нариси: Монограф. / Відп. ред. М.М. Кисельов. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2009. – 284 с.
Як цитувати
Назарук, М. (1). СВІТОГЛЯДНІ ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ СОЦІОПРИРОДНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В УМОВАХ МІСТА. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, (20), 88-91. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pbgok/article/view/2790
Номер
Розділ
Статті