ФОРМУВАННЯ КАРТОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ

  • О.Л. Миргородська
  • О.В. Колотуха
Ключові слова: дослідницькі уміння, картографічні дослідницькі уміння

Анотація

Стаття присвячена виявленню умов формування картографічних дослідницьких умінь майбутніх учителів географії у процесі вивчення дисциплін суспільно-географічного циклу. Картографічні уміння як складова дослідницьких умінь майбутніх спеціалістів-географів виділяються авторами в самостійну групу з огляду на те, що картографічний метод є одним із найважливіших в арсеналі дослідницького апарату географії. Формування у студентів картографічних дослідницьких умінь як невід’ємної складової дослідницьких умінь, необхідних для підготовки до самостійної творчої діяльності, найбільш ефективно може відбуватися за умови комплексного підходу до навчально-виховного процесу, реалізації запропонованої авторами технології формування таких умінь.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Миргородська О.Л. Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів географії у процесі професійної підготовки: Автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти / О.Л. Миргородська. – К., 2008. – 20 с.
2. Миргородська О.Л. Розрахункові задачі як засіб формування дослідницьких умінь студентів-географів у процесі вивчення дисциплін економіко-географічного циклу / О.Л. Миргородська // Наук. записки. Сер.: Пед. науки. – Кіровоград, 2006. – № 71. – С. 188-190.
Як цитувати
Миргородська, О., & Колотуха, О. (1). ФОРМУВАННЯ КАРТОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, (20), 85-88. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pbgok/article/view/2789
Номер
Розділ
Статті