КАРТОГРАФУВАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ СТРУКТУРИ ВАЛОВОЇ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ СОЦІОГЕОСИСТЕМ УКРАЇНИ

  • А.О. Корнус
Ключові слова: валова додана вартість, картографування динаміки, серія карт, соціогеосистеми

Анотація

Викладено результати регіонального аналізу структури валової доданої вартості за видами економічної діяльності. На підставі аналізу співвідношення валової доданої вартості, що створена у первинному (сільське і лісове господарство, рибництво), вторинному (добувна і обробна промисловість та будівництво) і третинному (галузі, що надають послуги) секторах економіки, розроблено типологію регіонів України. З’ясовано тенденції змін, що мали місце в економічній підсистемі регіональних соціогеосистем України. Утворено серію карт динаміки валової доданої вартості з виділенням дев’яти типів її регіональних макроструктур.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Берлянт А.М. Картографический метод исследования / А.М. Берлянт. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – 251 с.
2. Гусева Н.И. Отражение динамики явлений в комплексных географических атласах / Н.И. Гусева, Ю.Г. Саушкин // Проблемы тематического картографирования. – Иркутск, 1970. – С. 21-51.
3. Пересадько В.А. Картографічне забезпечення екологічних досліджень і охорони природи: монографія / В.А. Пересадько. - Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – 215 c.
4. Регіони України у 2008 році: Стат. зб. / За ред. О.Г. Осауленка. – Ч.2. – К.: Держкомстат України, 2009. – 758 с.
5. Регіони України у 2009 році: Стат. зб. / За ред. О.Г. Осауленка. – Ч.2. – К.: Держкомстат України, 2010. – 805 с.
6. Регіони України у 2010 році: Стат. зб. / За ред. О.Г. Осауленка. – Ч.2. – К.: Держкомстат України, 2011. – 783 с.
7. Регіони України у 2011 році: Стат. зб. / За ред. О.Г. Осауленка. – Ч.2. – К.: Держ. служба статистики України, 2012. – 801 с.
8. Регіони України у 2012 році: Стат. зб. / За ред. О.Г. Осауленка. – Ч.2. – К.: Держ. служба статистики України, 2013. – 783 с.
9. Салищев К.А. Идеи и теоретические проблемы в картографии 80-х
Як цитувати
Корнус, А. (1). КАРТОГРАФУВАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ СТРУКТУРИ ВАЛОВОЇ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ СОЦІОГЕОСИСТЕМ УКРАЇНИ. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, (20), 66-69. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pbgok/article/view/2784
Номер
Розділ
Статті