НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ГУРТКА «ГЕОГРАФІЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО» НОВОГО ПОКОЛІННЯ: ДОСЯГНЕННЯ І НЕВИРІШЕНІ ПРОБЛЕМИ

  • Є.В. Копилець
Ключові слова: гурток географічного краєзнавства, навчальна програма гуртка

Анотація

Проаналізовано сильні та слабкі сторони нової навчальної програми гуртка «Географічне краєзнавство». Встановлено, що нова програма значно краще відповідає сучасним вимогам до організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах, більшою мірою суголосна актуальним методичним тенденціям та нормативній базі, ніж аналогічна програма попереднього покоління. Однак доцільно продовжити роботу над нею, щоб усунути досить суттєві методичні прорахунки.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Бабкова С.В. Географічне краєзнавство в Малій академії наук: навчання і пошукова робота / С.В. Бабкова, В.В. Обозний. – К.: ТОВ «Міжнародна фінансова агенція», 1998. – 337 с.
2. Биковська О.В. Теоретико-методичні основи позашкільної освіти в Україні: Автореф. дис. ... докт. пед. наук: спец. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки / О.В. Биковська. – К., 2008. – 44 с.
3. Бугрій В.С. Шкільне краєзнавство в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.): Монограф. / В.С. Бугрій. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2011. – 340 с.
4. Василенко Т.М. Географи-краєзнавці / Т.М. Василенко // Орієнтовні навчальні програми туристсько-краєзнавчих об’єднань учнівської молоді / За заг. ред. Ю.В. Штангея. – К.: ІЗМН, 1996. – С. 178–190.
5. Інформація про стан розвитку дитячо-юнацького туризму і краєзнавства в Україні / Укр. держ. центр туризму і краєзнавства учнів. молоді. – К., 2013. – 36 с.
6. Копилець Є.В. Географічна підготовка у гуртках туристсько-спортивного профілю / Є.В. Копилець // Полтавщина – земля моя свята: Зб. кращих наук. статей ІV обл. наук.-практ. краєзнав. конференції учнів. молоді. – Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2013. – С. 48–61.
7. Копилець Є.В. Міські природознавці: Орієнтовна програма географ. гуртка. 6 кл. (216 год.) / Є.В. Копилець // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2010. – № 24. – С. 15–22.
8. Копилець Є.В. Проблема підсумкового контролю навчальних досягнень вихованців туристсько-краєзнавчих об’єднань позашкільних навчальних закладів / Є.В. Копилець // Гуманіт. вісн. Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-ту ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Кузьмичова Р.Ю., 2011. – Вип. 20. – С. 59–61.
9. Копилець Є.В. Програма гуртка географічного краєзнавства. 6 кл. (216 год.) / Є.В. Копилець // Географія. – 2007. – № 17. – С. 31–38.
10. Програма гуртка «Географічне краєзнавство». Основний рівень / Н.І. Колодько, Д.Г. Омельченко // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2012. – № 40. – С. 5–17.
11. Програма гуртка «Історичне краєзнавство». Основний рівень // Історія України. – 2013. – № 14. – С. 8–21.
Як цитувати
Копилець, Є. (1). НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ГУРТКА «ГЕОГРАФІЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО» НОВОГО ПОКОЛІННЯ: ДОСЯГНЕННЯ І НЕВИРІШЕНІ ПРОБЛЕМИ. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, (20), 63-66. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pbgok/article/view/2783
Номер
Розділ
Статті