ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ У МЕЖАХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

  • Л.М. Коваленко
Ключові слова: земельні ресурси, структурно-логічна модель, аспекти управління, зонування

Анотація

Розроблено структурно-логічну модель управління земельними ресурсами у межах населених пунктів Лохвицького району Полтавської області, у якій висвітлено аспекти управління: адміністративно-територіальний, соціальний, інженерно-технічний, економічний та екологічний. Зроблено теоретико-методологічне обґрунтування сутності принципів, завдань і функцій управління земельними ресурсами на регіональному рівні.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Горлачук В.В. Управління земельними ресурсами: Підруч. / В.В. Горлачук, В.Г. В’юн, І.М. Песчанська, А.Я. Сохнич; за ред. В.В. Горлачука. – Львів: Магнолія-плюс, 2006. – 443 с.
2. Гуцуляк Ю.Г. Концептуальні положення розвитку земельних відносин та системи землекористування в Україні / Ю.Г. Гуцуляк // Проблеми розвитку земельних відносин, землеустрою і земельного кадастру в умовах ринкової економіки: Тези доп. наук.-практ. конф., ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2005. – С.12-16.
3. Третяк А.М. Управління земельними ресурсами та реєстрація землі в Україні / А.М. Третяк. – К.: Преса України, 1998. – 145 с.
4. Третяк А.М. Основи планування землекористування в населених пунктах / А.М. Третяк // Землевпорядний вісник. – 1998. – № 2. – С. 5-10.
5. Про оцінку земель: Закон України № 1378-IV від 11.12.2003. Ред. від 08.08.2012: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1378-15
6. Про порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів: Наказ Держкомзему, Мінбудархітектури, Мінагрополітики України та Укр. академії аграрних наук № 18/15/21/11 від 27.01.2006: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0388-06
7. Моделювання систем управління земельними ресурсами: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.smcae.kiev.ua/library.=book&id=75
8. Земельний кодекс України: Закон № 2768-III від 25.10.2001: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/земельний
9. Податковий кодекс України. Закон № 2755-IV від 02.12.2010. Ред. від 02.10.2012: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/податковий
10. Про землеустрій: Закон України (зі змінами) // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – С. 282.
Як цитувати
Коваленко, Л. (1). ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ У МЕЖАХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, (20), 58-62. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pbgok/article/view/2782
Номер
Розділ
Статті