ЧАСТИНА СВІТУ: ПРОБЛЕМА ОЗНАЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

  • А.В. Гудзевич
Ключові слова: частина світу, організація земної поверхні, геосвіт

Анотація

Проаналізовано географічний досвід поділу планети на просторово-територіальні підрозділи рівня частин світу та визначено роль методологічних підходів у розвитку цього таксону з відповідним його понятійним означенням. Обґрунтовано доцільність поділу планети на частини світу в якості ідентифікатора і рамкового орієнтира для розрізнення земних реалій. Визначено основні завдання на предмет використання географічного поняття у практичній площині формування географічного знання.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Блюменкранц М. В поисках имени и лица. Феноменология современного ландшафта / М. Блюменкранц // Вопросы философии. – 2007. – № 1. – С. 47-60.
2. Букер Ж. Проблемы теоретической геоморфологии / Ж. Букер, В.В. Пиотровский. – М.: Изд-во МГУ, 1999. – 511 с.
3. Гриневецький В.Т. Про закон ландшафтної (ландшафтності) земної оболонки / В.Т. Гриневецький // Укр. геогр. журн. – 2007. – № 2. – С. 65-74.
4. Гудзевич А.В. Регіональна фізична географія (Європа та Азія): Навч. посіб. / А.В. Гудзевич. – Вінниця: Віндрук, 2005. – 464 с.
5. Дробижев В.З. Историческая география СССР: Учеб. пособие / В.З. Дробижев, И.Д. Ковальченко, А.В. Муравьев. – М.: Высш. шк., 1973. – 320 с.
6. Каганский В.Л. Пространство в теоретической географии школы Б.Б. Ро до мана: итоги, проблемы, программа / В.Л. Каганский // Изв. РАН. Сер. Геогр.– 2009.– № 2. – С. 1-10.
7. Каневский З.М. Загадки и трагедии Арктики / З.М. Каневский. – М.: Знание, 1991. – 192 с.
8. Ломоносов М.В. Избранные философские произведения / М.В. Ломоносов. – М.: Госполитиздат, МГУ, 1950. – 759 с.
9. Рудницький С. Про становище історичної географії в системі сучасного землезнання / С. Рудницький // Записки Історико-філологічного відділу ВУАН. – Харків, 1927. – Кн. 13-14. – С. 345-356.
10. Симонов Ю.Т. Процессы эндогенного рельефообразования / Ю.Т. Симонов, Г.С. Ананьев, Л.Б. Аристархова // Динамическая геоморфология. – М.: Изд-во МГУ, 1992. – Гл. 2. – С. 24-76.
Як цитувати
Гудзевич, А. (1). ЧАСТИНА СВІТУ: ПРОБЛЕМА ОЗНАЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, (20), 28-32. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pbgok/article/view/2775
Номер
Розділ
Статті