Формування професійної компетентності у здобувачів освіти під час викладання дисциплін туристичного спрямування

  • Наталя Свір Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-7639-3769
Ключові слова: географія, рекреація, туризм, методи навчання, професійна компетентність

Анотація

Метою статті є висвітлення дослідження формування професійних компетентностей здобувачів освіти під час викладання дисциплін туристичного спрямування. Дослідження розглядається для формування професійних ком­петентностей майбутніх фахівців у сфері географії, рекреації і туризму.

Основний матеріал. Аналізується професійна компетентність майбутніх фахівців у сфері географії, рекреації і туризму. Розглянуто як інтегративну якість, яка включає рівень оволодіння професійними знаннями, уміннями, на­вичками. Розглянуто форми навчання: проблемні лекції, практичне заняття, самостійні роботи, екскурсії. Описано методи навчання: ділові (рольові ігри), метод проєктів тощо; засоби навчання (розроблена система вправ і завдань, дистанційна освіта). Сформовані професійні компетентності майбутніх фахівців у сфері географії, рекреації і туризму. Розкрито специфіку їх використання. Наведено приклад використання методу проєктів під час викладання дисциплі­ни: «Краєзнавство і регіональний туризм». Подані результати опитування студентів щодо зацікавленості у вивченні дисциплін туристичного спрямування.

Висновки. У статті проаналізовано педагогічні умови формування позитивної мотивації студентів щодо вивчення туристичних дисциплін шляхом професійного спрямування їхнього змісту. Зазначено використання засобів дистан­ційного навчання для організації самостійної роботи студентів. Визначено забезпечення проблемного і творчого характеру навчальних завдань шляхом використання методу проєктів; розвиток професійно-особистісних якостей студентів засобами ділових ігор. Сформовані ключові професійні компетентності майбутніх фахівців у галузі геогра­фії, рекреації і туризму.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Наталя Свір, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

старший викладач

Посилання

Bondar, N.D. (2016). Formation of key competencies of future tourism managers in the process of studying humanities: Dissertation of the candidate of Pedagogical Sciences: 13.00.04. – Vinnytsia, 262 (in Ukrainian).

Nagaev, V.M. (2018). Methodological foundations of management of educational and creative activity of students: Monograph. – Kharkiv: Stylish printing house, 151 (in Ukrainian).

Fedorchenko, V.K. (2004). Theoretical and methodological foundations of training specialists for the tourism sector: Monograph. – Kyiv: Slovo, 471 (in Ukrainian).

Опубліковано
2021-12-31
Як цитувати
Свір, Н. (2021). Формування професійної компетентності у здобувачів освіти під час викладання дисциплін туристичного спрямування. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, (34), 39-44. https://doi.org/10.26565/2075-1893-2021-34-05
Номер
Розділ
Статті