Методи та моделі генералізації об’єктів гідрографічної мережі

  • Павло Лоцман Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди https://orcid.org/0000-0002-9894-5728
  • Світлана Некос Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди https://orcid.org/0000-0002-3038-2092
Ключові слова: гідрографічна мережа, картометричні покажчики, генералізація, масштаб, картографічні умовні позначення, зміст карти, комунікативне забезпечення тематичних карт

Анотація

Мета статті полягає у дослідженні просторових геодезичних, картометричних характеристик гідрографічної ме­режі (включаючи штучно створені об’єкти) Харківської та Полтавської областей в різних масштабах (1: 200 000 1: 1000 000) для подальшої генералізації.

Основний матеріал. Для об’єктивного відображення навколишньої дійсності потрібні дослідження місцевості, вивчення її топогеодезичних характеристик, виявлення на підставі цього закономірностей з подальшою апроксима­цією. Наведені розрахунки дозволяють систематизувати картометричні показники річкових басейнів, водоймищ, ви­явити закономірності їх розвитку, створити об’єктивну картину їх стану. Використання розроблених у статті моделей значно спрощує вибір картографічних об’єктів при генералізації, що, як відомо, є центральною проблемою техніч­ного контролю карт. Дослідження дозволило розробити легенду картографічних умовних позначень гідрографічних об’єктів за допомогою різних додаткових даних. Інформація при цьому відбивається як через картографічні умовні позначення, так і через комбінування їх. Наведені коригувальні коефіцієнти, які отримані з декількох адміністратив­них районів, що дозволяє зменшити неминучі спотворення. На основі методу аналогій та аналізу впливу штучних водойм на ландшафт визначені закономірності функціонування таких систем. Використання методу аналогії дозво­лило систематизувати дані про водні об’єкти, що є основою для їх подальшого узагальнення та генералізації.

Висновки та подальші дослідження. Запропонована методика генералізації гідрографічної мережі. Розроблені критерії при узагальненні водоймищ Харківської і Полтавської областей. Доведена необхідність виконання картоме­тричних робіт при узагальненні елементів річкової мережі. Запропоновані умовні позначення значно поліпшують сприйняття картографічної інформації, що застосовано в навчальному процесі. Перспективою даного дослідження є виявлення динаміки змін площини річкового басейну та відображення його на картах різного масштабу.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Павло Лоцман, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

кандидат географічних наук, доцент

Світлана Некос, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

кандидат географічних наук, доцент

Посилання

Law of Ukraine "On the national infrastructure of geospatial data" of April 13, 2020 No 554-IX (in Ukrainian).

Rudenko, L.G. (ed.), Bochkovska, A.I., Polyvach, K.A. et al. (2021). Academic geography and Atlas cartography for the years of independence of Ukraine. - Kyiv: Institute of geography of the National Academy of Sciences of Ukraine, 120 (in Ukrainian).

Khilchevsky, V.K. (ed.), Grebin, V.V. (ed.) (2014). Water Fund of Ukraine: Artificial reservoirs - reservoirs and ponds: Handbook. - Kyiv: Interpress, 164 (in Russian).

Pilot, P.I., Orel, E.F., Kamchatna, S.M., Pustovoitova, O.M. (2018). Geodesic factors of analogs in the likeness of hydrotechnical systems // Building Materials and Products, 3-4, 75-81 (in Ukrainian).

Obodovsky, O.G., Lukyanets, O.I., Grebin, V.V., Pochaevets, O.A. (2019). Average annual water runoff within the districts of river basins of Ukraine // Hydrology, Hydrochemistry, and Hydroecology, 3 (54), 65-66 (in Ukrainian).

Gorbachova, L.O. (2017). Hydrological and genetic analysis of spatial and temporal regularities of water flow of rivers of Ukraine: methodology, trends, forecast: Abstract of the dissertation of the doctor of Geographical Sciences: 11.00.07. – Kyiv, 40 (in Ukrainian).

Datsenko, L.M. (2011). Educational cartography in terms of informatization of society: theory and practice: Monograph. – Кyiv: DNVP "Cartography", 228 (in Ukrainian).

García, A.E., Miravet, B.L., Salinas, E., Dominguez, A.Z. (2019). A cartografia das pais agens com sistemas dein formação geográfica, comobasepara o diagnostic icogeoecológico dabacia hidrográficado RioAriguanabo, Cuba // Revistada Anpege, 15 (27), 169-194. DOI: 10.5418 / ra2019.1527.006 (in Spanish).

Nowak, E., Odziemczyk, W. (2018). Control network reliability reconstruction for Zatoniedam // Report son Geodesy and Geoinformatics, 105, 1–5. DOI: 10.2478 / rgg-2018-0001 (in English).

Karpinsky, Yu.O. Lazarenko-Hevel, N.Yu. (2018). Methods for collecting geospatial data for topographic mapping. Modern achievements of Geodetic science and production: Collection of scientific works, I (35), 204-211. Available at: http://gki.com.ua/ua/ metodizbirannja-geoprostorovih-danih-dlja-topografichnogokartografuvannja (in Ukrainian).

Опубліковано
2021-12-31
Як цитувати
Лоцман, П., & Некос, С. (2021). Методи та моделі генералізації об’єктів гідрографічної мережі. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, (34), 13-19. https://doi.org/10.26565/2075-1893-2021-34-02
Номер
Розділ
Статті