Інтерактивні методи навчання як засіб успішної навчальної діяльності учнів

  • Світлана Решетченко Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-0744-4272
  • Тетяна Скубарєва Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-3939-6834
Ключові слова: інтерактивне навчання, навчальна діяльність, традиційні методи навчання, новітні технології, практична діяльність

Анотація

Інтерактивні методи навчання є альтернативою навчальної діяльності учнів за умов сучасних змін у суспільно-економічному житті країни під час глобальної пандемії. Спостерігається поступове відходження від традиційних методів навчання, що пов’язане зі швидким розвитком різних технологій, які можуть використовуватися в освітньому процесі.

Метою статті є дослідження ефективності застосування інтерактивних методів навчальної діяльності учнів на уроках географії на прикладі 6-7-х класів.

Основний матеріал. Інтерактивні методи спрямовані на формування навиків самостійного опрацювання нової інформації, розвиток здібностей та вмінь, які допомагають в адаптуванні до складних, швидкоплинних і не очікуваних ситуацій. Сьогодні кількість джерел знань характеризується великою різноманітністю та доступністю, що дає нові можливості для навчання. Отже, дані методи навчання дозволяють створювати умови для успішного навчання, засвоєння інформації, позитивних емоцій, мотивації до навчальної діяльності, формування навичок групових, командних робіт, творчих траєкторій діяльності школярів. Встановлено, що під час вирішення проблемно-пошукових ситуацій засвоєння учнями знань з географії проходить ефективніше. Отже, такі підходи до навчальної діяльності можна покласти в основу інтерактивних технологій, які роблять навчання доступним, успішним та цікавим. Учнівська спільнота набуває найцінніші навички: вміння долати труднощі, аналізувати їх та шукати шляхи подальших реалізацій. Аналіз педагогічного експеримента дозволив встановити переваги та недоліки використання різних інтерактивних методів навчання. До переваг можна віднести активну навчальну діяльність учнів, що спонукає їх до розуміння і використання інформації, розвиток творчих можливостей, подальшу практичну діяльність, до недоліків – технічні можливості впровадження даних методів освітнього процесу, низьку комп’ютерну й інформаційну грамотність учасників.

Висновки. Інтерактивні методи навчання спрямовані на набуття високого рівня знань, самонавчання і самоорганізацію навчальної діяльності. Найбільш сприятливими та вживаними є мультимедійні методи навчання, використання проєктних технологій, мозковий штурм, робота над помилками, дебати, експертна оцінка й обговорення.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Світлана Решетченко, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

кандидат географічних наук, доцент

Тетяна Скубарєва, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

магістр

Посилання

Lokshy`na, O.I. (ed.) (2006). Starsha shkola zarubizhzhya: organizaciya ta zmist osvity` [High school abroad: organization and content of education]. Ky`yiv: SPD Bogdanova A.M., 232.

German, O.I., Loznyakova, M.Ye. (2008). Formuvannya klyuchovy`x kompetentnostej uchniv pid chas navchal`noyi dy`skusiyi [Formation of key competencies of pupils during the educational discussion]. Geography, 21 (121), 24.

Kobernik, S.G., Kovalenko, R.R., Skuratovy`ch, O.Ya. (2005). Metody`ka navchannya geografiyi v zagal`noosvitnix navchal`ny`x zakladax: Posib. dlya vchy`telya [Methods of teaching geography in general education schools: A guide for teachers]. Ky`yiv: Navchal`na kny`ga, 319.

Pometun, O. (2007). Interakty`vni metody`ky` ta sy`stema navchannya [Interactive methods and training system]. Ky`yiv: Shkil`ny`j svit, 112.

Pometun, O., Py`rozhenko, L. (2002). Suchasny`j urok. Interakty`vni texnologiyi navchannya: teoriya i prakty`ka [A modern lesson. Interactive technologies of studies: theory and practice]. Ky`yiv: A.S.K., 192.

Sy`rotenko, G.O. (2003). Suchasny`j urok: interakty`vni texnologiyi navchannya [A modern lesson: Interactive learning technologies: theory and practice]. Xarkiv: Osnova, 80.

Sy`soyeva, S.O. (2011). Interakty`vni texnologiyi navchannya dorosly`x: Navchal`no-metody`chny`j posibny`k [Interactive technologies of adult education: An educational and methodical manual]. Ky`yiv : VD «EKMO», 324.

Alekseeva, N.N. (2015). Comparative analysis of higher geographical and environmental-geographical education in Russia and the countries of foreign Europe. Bulletin of the Moscow University. Series 5. Geography, 1, 3-11.

Pometun, O. (2003). Modern lesson. Interactive learning technologies. Kyiv, 198.

Prosyanyk, O. (2013). Interactive online teaching of foreign language. Modern means of teaching languages in higher educational institutions. Xarkiv: Xarkiv: National Law University of Yaroslav Mudryi, 97.

Опубліковано
2021-08-01
Як цитувати
Решетченко, С., & Скубарєва, Т. (2021). Інтерактивні методи навчання як засіб успішної навчальної діяльності учнів. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, (33), 62-68. https://doi.org/10.26565/2075-1893-2021-33-07
Номер
Розділ
Статті