Геоінформаційне забезпечення національної безпеки авіаційного транспорту

Ключові слова: національна безпека, авіаційний транспорт, ГІС, бази даних, моніторинг

Анотація

Невід’ємною складовою національної безпеки є безпека на авіаційному транспорті. Відсутність ефективної системи управління безпекою авіації, незабезпечення дієвого нагляду відповідних державних структур з цих питань зумовили низький рівень безпеки на цьому виді транспорту, тому існує потреба створення ГІС авіаційного транспорту з подальшою інтеграцією до державної ГІС національної безпеки України.

Метою даної статті є розробка моделі реалізації стратегій національної безпеки засобами ГІС та моделі баз даних національної безпеки авіаційного транспорту; з’ясування деяких факторів, що впливають на безпеку та перевезення пасажирів і транспорту, наприклад, зростання пасажироперевезень аеропортами України.

Основний матеріал. У статті досліджено об’єкт геоінформаційного картографування авіаційної безпеки як структурної частини національної безпеки України. Здатність ГІС інтегрувати дані, що надходять у режимі реального часу з різних джерел, надає можливість підтримувати загальний рівень безпеки у суспільстві, що представлено у вигляді графічної моделі реалізації стратегій національної безпеки засобами ГІС. Розглянуто етапи проєктування бази даних національної безпеки авіаційного транспорту, що включає концептуальний, логічний і фізичний етапи, на кожному з яких розробляються відповідні моделі даних. Структурний зв’язок даних національної безпеки авіаційного транспорту подано у графічній моделі, в якій враховуються наявні форми подання початкових даних в їх структурі. Наповнення бази даних для аналізу авіаційної безпеки аеропорту здійснюється на основі оперативних звітів про зльоти та посадки повітряних суден, моніторингу повітряних суден під час виконання польотів, стоянок і базування повітряного й обслуговуючого транспорту та інша інформація в окремих файлах різних форматів. Проаналізовано деякі фактори впливу на безпеку авіаційного транспорту та перевезення пасажирів, наприклад, через зростання пасажироперевезень аеропортами України.

Висновки. Безпечне функціонування аеропортів нашої держави повинно базуватись на діяльності оптимальної організації баз даних, в яких реалізовано всі необхідні взаємозв’язки між їх елементами. А окремі ГІС авіаційної безпеки слід інтегрувати до ГІС національної безпеки нашої держави. Виходячи із зазначеного, зростає роль інтеграції баз даних та організації спільного використання з чітким обмеженням/наданням доступу до них.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Наталія Полякова, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат географічних наук, доцент

Олена Бойко, Національний авіаційний університет

старший викладач

Посилання

Bondarenko, E., Py`sarenko, R., Levins`kova, N. (2017). Osobly`vosti proektuvannya geoinformacijny`x sy`stem dlya zastosuvannya u vijs`kovij sferi [Features of designing Geographic Information Systems for use in the military sphere. Bulletin of the Taras Shevchenko Kyiv National University. Series “Military Special Sciences”,1, 9-13.

Bojko, O.L. (2018). Geoinformacijni sy`stemy` aeroportovy`x kompleksiv na osnovi ARCGIS. Mistobuduvannya ta tery`torial`ne planuvannya: Zbirntk naukovy`x pracz` [Geoinformation systems of airport complexes based on ARCGIS. In: Urban Building and Territorial Planning: Collection of scientific works]. Ky`yiv: KNUBA, 68, 656-665.

Bojko, O.L. (2019). Geoprostorovi dani aeroportovy`x kompleksiv yak osnova efekty`vnogo upravlinnya / Informaciya, analiz, prognoz – strategichni vazheli efekty`vnogo derzhavnogo upravlinnya: XII mizhnar. naukovo-prakty`chna konferenciya, Ky`yiv, 7.11.2019 r.: Tezy` dopovidej [Geospatial data of airport complexes as a basis for effective management. In: Information, analysis, forecast – strategic levers of effective state administration: XII International scientific and practical conference, Kiev, 7.11.2019: Abstracts of reports.]. Ky`yiv, 2019, 55-58.

Bojko, O.L. (2020). Perspekty`vy` vy`kory`stannya geoinformacijny`x texnologij v aeroportax Ukrayiny` dlya administraty`vno-gospodars` kogo upravlinnya [Prospects of using Geoinformation technologies in airports of Ukraine for administrative and economic management]. Technical Sciences and Technologies: Collection of scientific papers. Chernigiv, 4 (23), 247-257.

Bojko, O.L., Polyakova, N.O. (2021). Formuvannya naboriv geoprostorovy`x dany`x dlya GIS upravlinnya inzhenerny`my` komunikaciyamy` aeroportu [Formation of geospatial data sets for GIS management of airport engineering communications]. Technical Sciences and Technologies: Collection of scientific papers. Chernigiv, 1 (23), 188-196.

Zakon Ukrayiny` «Pro Derzhavnu programu aviacijnoyi bezpeky` cy`vil`noyi aviaciyi» (2017). [The Law of Ukraine «On the state program of aviation security»]. Information of Verxovna Rada of Ukraine (IVR), 16, 199. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1965-19#Text

Zastosuvannya kosmichny`x ta geoinformacijny`x sy`stem v interesax nacional`noyi bezpeky` ta oborony`: Zbirny`k tez dopovidej IV mizhnarodnoyi naukovo-prakty`chnoyi konferenciyi (Ky`yiv 10 kvitnya 2019 roku). [Application of space and Geoinformation systems in the interests of national security and defense: Collection of abstracts of the IV International Scientific and practical conference (Kiev, April 10, 2019)]. Kyiv: Ivan Chernyakhovsky National Defense University of Ukraine, 89.

Mostova, K.V. (2018). Napryamy` vdoskonalennya organizaciyi ta zdijsnennya pry`kordonnogo kontrolyu v Ukrayini v konteksti zabezpechennya nacional`noyi bezpeky` [Directions for improving the organization and implementation of border control in Ukraine in the context of ensuring national security]. Effectiveness of Public Administration, 1, 144-150. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2018_1_18

Nacional`na transportna strategiya Ukrayiny` na period do 2030 roku (sxvaleno rozporyadzhennyam KM Ukrayiny` vid 30 travnya 2018 r. № 430-р). [National Transport Strategy of Ukraine for the period up to 2030 (approved by the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine No 430-r of May 30, 2018)]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80#Text

Boyko, O., Prusov, D. (2018). Prerequisites for the Integrated Geoinformation Systems Implementation for Spatial Planning of Airport Complexes. Proceedings of the National Aviation University, 4 (77), 39–46. DOI: 10.18372/2306-1472.77.13496

Опубліковано
2021-08-01
Як цитувати
Полякова, Н., & Бойко, О. (2021). Геоінформаційне забезпечення національної безпеки авіаційного транспорту. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, (33), 41-50. https://doi.org/10.26565/2075-1893-2021-33-05
Номер
Розділ
Статті