Методика визначення номенклатури топографічних карт: теорія і практика

Ключові слова: методика навчання географії, картографічний метод, розграфлення і номенклатура топографічної карти

Анотація

Картографічний метод є провідним методом навчання географії в закладах загальної освіти у Новій українській школі та основою формування картографічних навичок кожного громадянина.

Мета дослідження - розкрити теоретичні аспекти методики визначення номенклатури топографічних карт для вчителів і методистів географії закладів загальної середньої освіти, студентів закладів вищої освіти та надати відповідні методичні рекомендації щодо їх практичної реалізації.

Основний матеріал. Для досягнення поставленої мети були використані такі методи дослідження: метод порівняльно-історичного аналізу, який дав змогу виявити причинно-наслідкову та історичну зумовленість формування методики визначення номенклатури топографічних карт; емпіричні (спостереження за педагогічним процесом, бесіди з учнями та вчителями географії, узагальнення власного педагогічного досвіду, анкетування учителів та методистів), які сприяли обґрунтуванню необхідності розробки і впровадження в освітній процес з географії Нової української школи (НУШ) ефективної методики визначення номенклатури топографічних карт; педагогічний експеримент дав можливість не лише виявити зв’язки між дослідженими компонентами процесу визначення номенклатури топографічних карт, але й провести якісний аналіз і точне кількісне вимірювання як внесених в освітній процес змін, так і результатів усього процесу.

Аналіз навчальних програм з географії передбачає засвоєння понять і термінів «топографічна карта», «розграфлення карти», «номенклатура карти», оцінювання окремих видів визначення номенклатури топографічних карт; спонукає до теоретичного обґрунтування такої методики, яка ґрунтується на педагогічному досвіді вчителя географії сучасної школи.

Основна увага статті приділяється практичному аспекту методики визначення номенклатури топографічної карти; подаються методичні рекомендації щодо підходів до оцінювання окремих видів їх визначення.

Уперше до наукового використання вводяться методичні рекомендації щодо освітньої практики методики визначення номенклатури топографічних карт для закладів загальної середньої освіти, зокрема поняття «розграфлення карти», «номенклатура карти» тощо. Вони суттєво впливають на досягнення нових соціально-економічних результатів географічної освіти.

Висновки. Результати експериментального дослідження засвідчують важливість теоретичного і практичного аспектів розробки методики визначення номенклатури топографічної карти в освітянській практиці, її змістовного і методичного наповнення. Розроблені методичні рекомендації щодо практичної реалізації методики визначення номенклатури топографічних карт у закладах загальної середньої освіти Нової української школи сприятимуть підвищенню якості знань з географії та загалом української освітньої системи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Vladimir Sergeevich Yatsenko, Інститут педагогіки НАПН України

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання географії та економіки

Посилання

Yacenko, V.S. (2019). Suchasne kartografichne zabezpechennya geografichny`x kursiv za vy`borom ekonomichnogo spryamuvannya v gimnaziyi ta liceyi [Contemporary Cartographic Provision of Geographic Courses by Choice of Economics in Gymnasium and Lyceum]. Ky`yiv: In–t pedagogiky` NAPN Ukrayiny. Available at: http://undip.org.ua/info/9401/

Liodt, G.M. (1951) Kartoznavstvo: Navch. posibny`k dlya ped. navch. zakladiv [Cartography. Educ. guide for ped. teach. іnstitutions]. Ky`yiv: Rad. shkola, 420.

Lapkina, N.A. (1971) Prakticheskie raboty po topografii i kartografii: Posobie dlja studentov [Practical work on topography and cartography: A manual for students]. Moskva: Prosveshhenie, 174.

Jedel'shtejn, A.V. (1978) Kak sozdaetsja karta [How a map is created]. Moskva: Nedra. 144.

Treguba, S.G. (1979). Sy`stema zavdan` dlya vy`vchennya geografichny`x kart. Posibny`k dlya vchy`telya [A system of tasks for studying geographical maps: Teacher's guide]. Ky`yiv: Rad. shkola, 88.

Juzhaninov, V.S. (2001) Kartografija s osnovami topografii: Uchebnoe posobie dlja studentov [Cartography with the basics of topography: A textbook for students]. Moskva: Vysshaja shkola, 301.

Fedij, O.A. (2009) Metody`chni rekomendaciyi do vy`vchennya lekcijnogo kursu, vy`konannya laboratorny`x robit, samostijnoyi ta indy`vidual`noyi roboty`, pol`ovoyi prakty`ky` z navchal`nogo kursu «Kartografiya z osnovamy` topografiyi» [Methodical recommendations for the study of the lecture course, the completion of laboratory work, independent and individual work, field practice in the training course «Cartography with the basics of topography»]. Poltava: Poltav. derzh. ped, un-t im. V.G. Korolenka, 48.

Lozy`ns`ky`j, V. (2010). Topografichna karta. Navchal`no-metody`chny`j posibny`k [Topographic map. Tutorial]. L`viv: VCz LNU im. Ivana Franka, 67.

Zagorodnij, V.V., Kry`lovecz`, M.G., Chernov, B.O. (2010). Osnovy` topografiyi ta kartografiyi [The basics of topography and cartography]. Nizhy`n, 143.

Gilecz`ky`j, J.R. (2013) Geografichni zadachi ta yix rozv'yazuvannya [Geographic Tasks and their Solution]. Ternopil`: Mandrivecz`, 136.

Dmy`triv, O.P., Chudovecz`, L.M. (2015). Metody`chni vkazivky` do vy`konannya laboratorny`x robit na temu «Rishennya zadach na topografichny`x kartax» studentamy` napryamu pidgotovky` 6.080101 «Geodeziya, kartografiya ta zemleustrij» z dy`scy`pliny` «Geodeziya» [Methodical instructions for carrying out laboratory work on the topic «Problem solving on topographic maps» by students of the field of preparation 6.080101 "Geodesy, cartography and land management" for the discipline «Geodesy»]. Rivne, 38.

Ostroux, V.I. (2015). Prakty`kum z topografiyi: Metod. vkazivky` dlya stud napryamu 6.0470103 - Geodeziya [Workshop on topography: Methodical instructions for practical work for students of direction 6.0470103 – Geodesy]. Ky`yiv, 44.

Patrusheva, L.I. Topografiya z osnovamy` kartografiyi: Metody`chni rekomendaciyi [Topography with Fundamentals of Cartography: Methodical recommendations]. My`kolayiv: Vy`d-vo ChDU im. Petra Mogy`ly`, 48.

Shmal`, S.G. (2015). Dovidny`k z vijs`kovoyi topografiyi [Handbook of Military Topography]. Ky`yiv: VI KNU im. Tarasa Shevchenka, 119.

Mixno, O.G., Shmal`, S.G. (2008). Vijs`kova topografiya: Pidruchny`k [Military topography: A textbook]. Ky`yiv: KNU im. Tarasa Shevchenka, 384.

Опубліковано
2020-08-24
Як цитувати
Yatsenko, V. (2020). Методика визначення номенклатури топографічних карт: теорія і практика. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, (31), 88-96. https://doi.org/10.26565/2075-1893-2020-31-10
Номер
Розділ
Статті