Ландшафтно-екологічні дослідження екосистем сучасними методами

  • Volodymyr Mykolayovych Opara Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-0128-8400
  • Iryna Mykolayivna Buzina Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва https://orcid.org/0000-0002-0885-0558
  • Dmytro Dmytrovych Khainus Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва https://orcid.org/0000-0001-6097-1464
Ключові слова: ландшафтно-екологічні дослідження, картографічне моделювання, дендропарк, забруднення природного середовища

Анотація

Постановка завдання. У статті коротко описані основні проблеми, що виникають при ландшафтно-екологічних дослідженнях територій. На прикладі дендропарку Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва розглянуті можливості та основні переваги застосування методів картографічного моделювання для візуального аналізу території об’єкта. Сучасні програмні продукти, цифрові аналітичні методи дозволяють використовувати різноманітні обґрунтовані підходи до вирішення питань організації територій, моніторингу їх стану та реалізації необхідних заходів. Збір, систематизація, аналіз та обробка високоякісної достовірної інформації в результаті комплексного математичного аналізу територій, а також прогнозування екологічних проблем і шляхів їх вирішення або запобігання є основною метою розробки методів вирішення завдань оптимальної організації територій об’єктів природного тасільськогосподарського характеру.

Мета статті: аналіз ландшафтно-екологічного стану агроекосистем з використанням картографічного моделювання та визначення перспективних напрямів їх відновлення.

Наукова новизна і практична значущість. Одним з основних механізмів регулювання в екології земельних ресурсів є виявлення, оцінка та реалізація максимально можливих резервів для підвищення ефективності даного процесу. Це зниження непродуктивних втрат у режимі використання і збереження ресурсів і можливість використання такого базового рішення, як науково-технічний прогрес. Цифрові моделі місцевості призначені для інтерактивної візуалізації. Вони мають ефект присутності на землі. Такі моделі використовуються для обґрунтування заходів щодо оптимізації землекористування в цілях відновлення і стабілізації екологічної ситуації, оцінки природного рекреаційного потенціалу території, моніторингу компонентів довкілля, прогнозування розвитку трансформаційних та деградаційних процесів і явищ навколишнього середовища.

Висновки: сучасні програмні продукти, цифрові методи аналізу дозволяють різнобічно й обґрунтовано підходити до питань організації територій, моніторингу за їх станом та вжиттю необхідних заходів.За допомогою побудованих моделей і статистичних даних було вивчено екологічний стан території та запропоновано сучасні методи відновлення порушених територій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Volodymyr Mykolayovych Opara, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

кандидат технічних наук, професор кафедри фізичної географії та картографії

Iryna Mykolayivna Buzina, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри управління земельними ресурсами та кадастру

Dmytro Dmytrovych Khainus, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

кандидат економічних наук, доцент кафедри управління земельними ресурсами та кадастру

Посилання

Kompleksnaja model’ dlja ocenki sostojanija global’noj okruzhajushhej sredy IMAGE 2.2 [Integrated model for assessing the state of the global environment IMAGE 2.2]. Available at: http://www.rivn.ni/image

Bondarenko, E.L. (2007). Geoinformacijne ekologo-geografichne kartografuvannya [Geoinformative ecological-geographical mapping]. Ky`yiv: Fitosociocentr, 272.

Ehlers, M., Edward, G., Bedard, Y. (1989). Integration of Remote Sensing with Geographic Information Systems: A Necessary Evolution. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 55, 11.

Bobrowsky, P.T, ed. (2001). Geoenvironmental Mapping - Methods, Theory and Practice. Rotterdam: A.A. Balkema Publishers, 725.

Oosterom, P. (2013). Research and Development in 3D Cadastres. Environment and Urban Systems, 40, 1, 1-6.

Peresad`ko, V.A. (2009). Naukovi osnovy` regional`nogo ekologo-pry`rodooxoronnogo kartografuvannya.: avtoreferat dy`s. ... d-ra geogr. nauk. 11.00.12. [Scientific fundamentals of regional ecological and environmental mapping: Abstract dis. ... Dr. geogr. sciences. 11.00.12.]. Ky`yiv: Insty`tut geografiyi NAN Ukrayiny`, 40.

Peresad`ko, V.A. (2009). Kartografichne zabezpechennya ekologichny`x doslidzhen` i oxorony` pry`rody`: monograf, [Cartographic support for environmental research and conservation: Monograph]. Xarkiv: Xarkivs`ky`j nacional`ny`j universy`tet imeni V.N. Karazina, 242.

Chervan`ov, I.G. (2007) Modeli geody`namiky` rel`yefu v doslidzhennyax i rozrobkax Xarkivs`koyi geomorfologichnoyi shkoly` [Models of geodynamics of relief in researches and developments of the Kharkiv geomorphological school]. Geopolitics and Ecogeodynamics Regions, 3, 2, 39-44.

Peresad`ko, V.A. (2004). Kartografichni tvory` yak osnova stvorennya regional`noyi ekologo-geografichnoyi GIS [Cartographic works as the basis of creation of regional ecological-geographical GIS]. The Problems of Continuous Geographycal Education and Cartography, 4, 222-226.

Kravecz`, O.P. (2002). Suchasny`j stan ta problemy` fitoochy`shhennya g`runtiv vid radionuklidiv i vazhky`x metaliv [Current state and problems of soil phyto-purification from radionuclides and heavy metals]. Physiology and Biochemistry of the Cultural Plants, 34 (5), 377–386.

Опубліковано
2019-07-31
Як цитувати
Opara, V., Buzina, I., & Khainus, D. (2019). Ландшафтно-екологічні дослідження екосистем сучасними методами. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, (29), 55-63. https://doi.org/10.26565/2075-1893-2019-29-06
Номер
Розділ
Статті