Проблематика регіоналізації в географічній освіті вищих навчальних закладів

  • Aleksandr Aleksandrovich Dontsov Академія праці, соціальних відносин і туризму (м. Київ) https://orcid.org/0000-0003-4811-5379
Ключові слова: географічна освіта, регіональний туристичний поділ України та світу

Анотація

Метою даної статті є привернення уваги до деяких неузгоджених питань у вітчизняній географічній освіті, а саме - до відмінностей у підходах до регіонального туристичного поділу України і світу, віднесення окремих країн до макрорегіонів, що суперечить географічному підходу, ускладнює сприйняття студентами, впливає на якість їхніх знань.

Основний матеріал. Дисципліни «Туристична географія України», «Географія туризму України», «Географія туризму», «Рекреаційна географія», «Туристське краєзнавство» є базовими в циклі професійної підготовки спеціалістів, бакалаврів спеціальності «Туризм». У цих дисциплінах часто простежується використання одного й того ж понятійного апарату, обґрунтування різних положень, критеріїв, які є основою регіонального зонування. Проведений автором аналіз і синтез підходів учених виявив суттєві відмінності в ідентифікації туристсько-рекреаційних регіонів, в угрупованні країн, типології та градаціях таксономічних одиниць. Запропоновані схеми туристської регіоналізації території України та світу відрізняються своїми підходами до обґрунтування районоутворюючих факторів, а відповідно - кількістю, назвами та межами обраних регіонів. Іноді у визначенні і функціонуванні понятійного апарату допускаються «вільності». Це спотворює інформаційне уявлення, викликає плутанину, витрату часу, порушуючи цілісність сприйняття світу.

Висновки та подальші дослідження. З досвіду викладання цих дисциплін виявлено залежність якості знань і вмінь студентів від ступеня інтеграції змісту, форм і методів навчання. Обґрунтовано необхідність дотримання просторово-географічного підходу в регіоналізації. Запропоновані заходи будуть корисні при формуванні компетентності майбутніх фахівців на основі інтеграції навчальних дисциплін. Практична значущість даної наукової проблеми бачиться в розробці єдиних стандартів навчальних планів і програм; методичних посібників і рекомендацій з питань інтеграції в географічній освіті; дотримання парадигми при підготовці підручників і навчально-методичних посібників, а також у процесі викладання відповідних дисциплін. Дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми і вказує на необхідність її подальшого розвитку, уточнення методики викладання різних інтегрованих курсів, використання інтегрованих технологій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Aleksandr Aleksandrovich Dontsov, Академія праці, соціальних відносин і туризму (м. Київ)

кандидат географічних наук, доцент кафедри спеціальних туристичних дисциплін

Посилання

Bejdyk, O.O. (2001) Rekreacijno-tury`sts`ki resursy` Ukrayiny`: metodologiya ta metody`ka analizu, terminologiya, rajonuvannya: monograf. [Recreational and tourist resources of Ukraine: methodology and methods of analysis, terminology, zoning: monograph]. Ky`yiv: VPCz «Ky`yivs`ky`j universy`tet», 395.

Garbar, G. (2011) Pidgotovka kadriv dlya sfery` tury`zmu yak social`ne zavdannya [Training of personnel for the sphere of tourism as a social task]. Higher Education in Ukraine, 4, 49-55.

Olijny`k, Ya. B., ed., Yacenko, B.P., ed., Lyubiceva, O.O. (2015) Geogra????ichne krayinoznavstvo: pidruch. [Geographical Country Study: textbook]. Ky`yiv: VPCz «Ky`yivs`ky`j universy`tet», 911.

Onkovy`ch, G. (2009) Mizhdy`scy`plinarna integraciya v gumanitarny`x doslidzhennyax [Interdisciplinary integration in humanities research]. Higher Education in Ukraine, 1, 73-81.

Voloshy`na, I.M. ed. (2018) Perspekty`vy` rozvy`tku tury`zmu v Ukrayini ta sviti: upravlinnya, texnologiyi, modeli: kolekty`v. monograf. [Prospects for tourism development in Ukraine and the world: management, technologies, models: collective monograph]. Lucz`k: RVV Lucz`k. NTU, 340.

Stafijchuk, V.I., Maly`novs`ka, O.Yu. (2016) Tury`sty`chne krayinoznavstvo: navch. posib. [Tourist region studies: teach. manual]. Xerson: OLDI-PLYuS, 808.

Semenov, V.F., ed., Dy`shkantyuk, O.V., Olijny`k, V.D. (2013) Tury`sty`chne krayinoznavstvo: navch. posib. [Tourist region studies: teach. manual]. Xerson: Grin` D.S., 392.

Parfinenko, A.Yu., Sidorov, V.I., Lyubiceva, O.O. (2015) Tury`sty`chne krayinoznavstvo: pidruch. [Tourist region studies: textbook]. Ky`yiv: Znannya, 551.

Shablij, O. I. (2015). Suspil`na geografiya: u 2-x kn. Kn. 1. Problemy` teoriyi, istoriyi ta metody`ky` doslidzhennya: vy`br. praci [Human geography: in two books. 1st book. Problems of theory, history and methodic of research: selected works]. L`viv: LNU im. I. Franka, 814.

Опубліковано
2019-07-31
Як цитувати
Dontsov, A. (2019). Проблематика регіоналізації в географічній освіті вищих навчальних закладів. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, (29), 34-42. https://doi.org/10.26565/2075-1893-2019-29-04
Номер
Розділ
Статті