Оптимізація методики гідролого-геоморфологічних досліджень як інструменту формування спеціальних компетентностей сучасного фахівця-географа

  • Vadym Eduardovych Luniachek Українська інженерно-педагогічна академія https://orcid.org/0000-0002-4412-7068
  • Olena Ivanivna Sinna Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-7693-7348
  • Kateryna Borysivna Borysenko Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-7435-6857
  • Vladyslav Sergiyovych Popov Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-5960-631X
Ключові слова: гідролого-геоморфологічні дослідження, методологічні підходи, компетенції, геофіксація, геоінформаційні системи, навчальні практики, географ

Анотація

Метою статті є висвітлення інноваційних підходів до проведення гідролого-геоморфологічних досліджень водних об’єктів з використанням сучасних приладів студентами для формування у них спеціальних компетенцій у результаті професійної підготовки фахівця-географа.

Основний матеріал. Експериментальні результати наукових досліджень авторів у цьому напрямі отримані на основі власного досвіду викладання студентам-географам Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Представлені в роботі методи сучасних гідролого-геоморфологічних досліджень водних об’єктів і виділення їх значущості для формування інтегральної компетентності майбутнього фахівця-географа є важливим етапом його підготовки. Акцент зроблено на використанні сучасних приладів і технологій у процесі практичної підготовки студентів, пропозицій щодо формування їх спеціальних компетенцій у процесі проведення гідролого-геоморфологічних досліджень на основі послідовного впровадження різних видів навчальної і наукової роботи протягом декількох років навчання. У статті представлений успішний досвід комбінування навчальної та дослідницької діяльності у вищому навчальному закладі. Доведено, що таким чином може бути забезпечена сучасна і якісна підготовка географів, що визначає їх реальну конкурентоспроможність на ринку праці.

Висновки та подальші дослідження. На прикладі організації гідролого-геоморфологічних досліджень і різних видів робіт із залученням студентів показано, як послідовно встановлюються базові знання з дисциплін фізичної географії, а також формуються такі компетенції: уміння проводити польові географічні дослідження та використовувати спеціальні прилади, пристрої і лабораторне обладнання; уміння обробляти результати польових досліджень; уміння організовувати, готувати і планувати походи, експедиції, екскурсії та ін; здатність виконувати вимоги безпеки в польових умовах і багато іншого. Це важливо в контексті впровадження компетентнісної парадигми в систему вищої освіти України. Наукова новизна і практична значущість полягають у теоретичному обґрунтуванні підходів до поєднання навчальної і наукової діяльності у вищих навчальних закладах і в практичному підтвердженні розроблених авторами положень, які сприяють підготовці висококваліфікованих фахівців-географів у класичному університеті та забезпечують їм високу конкурентоспроможність на ринку праці.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Vadym Eduardovych Luniachek, Українська інженерно-педагогічна академія

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри креативної педагогіки і інтелектуальної власності

Olena Ivanivna Sinna, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

кандидат географічних наук, доцент кафедри фізичної географії та картографії

Kateryna Borysivna Borysenko, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

старший викладач кафедри фізичної географії та картографії

Vladyslav Sergiyovych Popov, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

старший викладач кафедри фізичної географії та картографії

Посилання

Andrejchuk, Yu.M. (2003). Zastosuvannya GIS dlya analizu rel`yefu basejnovy`x sy`stem (na pry`kladi r. Koropecz`) [Using of GIS toanalyze the relief of basin systems (on example of Koropets river)]. Geodesy, Cartography and Aerial Photography, 63, 183–187.

Borysenko, K.B. (2016). Texnologichni aspekty` provedennya navchal`noyi prakty`ky` majbutnix vchy`teliv geografiyi v klasy`chnomu universy`teti [Technological aspects of the organization of educational practice of future geography teachers in the classical University]. Problems of Engineering and Teacher Education, 54-55, 216–223.

Kovalchuk, I.P., Mkrtchyan, O.S. (2008). Avtomaty`zovana ekologichna klasy`fikaciya elementiv rel`yefu ta yiyi zastosuvannya dlya vy`vchennya richkovo-doly`nny`x landshaftiv [Automated ecological classification of relief elements and its application to the study of river-valley landscapes]. Bulletin of the Lviv University. Ser. Geographical, 35, 159–164.

Levchuk, Yu. (2011). Morfologo-morfometry`chny`j analiz ozerny`x ulogovy`n [Morphological-morphometric analysis of lake basins]. Lucz`k, 33.

Lunyachek, V., Borysenko, K. (2018). Kompetentnisna model` majbutn`ogo vchy`telya geografiyi yak instrument profesijnoyi pidgotovky` v klasy`chnomu universy`teti [Competency model of the future teacher of geography as a tool for professional training at the classical university]. New Pedagogical Thought, 3 (95), 99–110.

Marchak, A. (2012). Metody`ka morfometry`chnogo analizu rel`yefu basejnovy`x sy`stem girs`ky`x tery`torij zasobamy` GIStexnologij (na pry`kladi basejnu r. Prut u mezhax Chornogory`) [The methods of relief morphometric analysis' of basinal systems within mountain territories using GIS (case study of the Chornogora's part of Prut's basin)]. Bulletin of the Lviv University. Ser. Geographical, 40 (2), 68–90.

Peresad`ko, V.A., Lunyachek, V.E, Shpurik, K.V. and other. (2015). Prakty`kum dlya studentiv special`nosti 6.040104 «Geografiya»: navchal`no-metody`chny`j posibny`k [Workshop for students of specialty 6.040104 «Geography»: teaching and methodical manual]. Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University, 240.

Sinna, O.I., Popov, V.S., Utyevs`ky`j, A.Yu. (2017). Morfometry`chny`j analiz rel`yefu dna akvatorij zasobamy` GIS (na pry`kladi rajonu Ukrayins`koyi antarkty`chnoyi stanciyi «Akademik Vernads`ky`j») [Morphometric analysis of the bottom relief of water areas using GIS (on the example of the area in the Ukrainian Antarctic station «Academician Vernadsky»). Bulletin of V.N. Karazin Kharkiv National University. Ser. «Geology. Geography. Ecology», 47, 153-160.

Chervan`ov, I.G., Kostrikov, S.V. (2009). Gidrologo-geomorfologichny`j proces na vodozbori: algory`tmy` strukturno-cy`frovogo modelyuvannya [Hydrological-geomorphic process on watersheds: algorithms of structural-digital modeling]. Geopolitics and Ecogeodynamics of Regions, 5 (1), 52-62.

Shapar, A.G, Skrypnyk, O.O, Taranenko, O.S., Dubovyk, D.D. (2014). Vy`znachennya aktual`ny`x ekologichny`x parametriv Dniprovs`ky`x vodosxovy`shh za dopomogoyu geoinformacijny`x texnologij [Determination of actual ecological parameters of the Dnieper reservoirs using geoinformation technologies]. Ecology and Natural Resources, 18, 139-146.

Batista, P.V.G., Silva, M.L.N., Avalos, F.A.P., Oliveira, M.S., Menezes, M.D., N., Curi (2017). Hybrid Kriging Methods for Interpolating Sparse River Bathymetry Point Data. Ciência e Agrotecnologia, 41(4), 402-412. Available at: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-70542017000400402&script=sci_arttext

Popielarczyk, D., Templin, T. (2014) Application of Integrated GNSS / Hydroacoustic Measurements and GIS Geodatabase Models for Bottom Analysis of Lake Hancza: the Deepest Inland Reservoir in Poland. Pure and Applied Geophysics, 171, 6, 997–1011. Available at: https://doi.org/10.1007/s00024-013-0683-9

Sang, J.K., Raude, J.M., Mati, B.M., Mutwiwa, U.N., Ochieng, F. (2017). Dual Echo Sounder Bathymetric Survey for Enhanced Management of Ruiru Reservoir, Kenya. Journal of Sustainable Research in Engineering, 3(4), 113-118. Available at: http://sri.jkuat.ac.ke/ojs/index.php/sri/article/view/567

Taylor, E. (2017). Fish Distributions in Lake Ontario's Eastern Basin and the Upper St. Lawrence River: An Analysis Using GIS and Occupancy Modelling Techniques. Doctor. diss. Available at: https://qspace.library.queensu.ca/bitstream/handle/1974/15316/ TAYLOR_ ERIC_ G_ 201612_MSC.pdf?sequence=3

Yepez, S.P., Laraque, A., Gualtieri, C., Christophoul, F., Marchan, C., Castellanos, B., ... , Alfonso, J. (2018). Morphodynamic Change Analysis of Bedforms in the Lower Orinoco River, Venezuela. Proceedings of the International Association of Hydrological Sciences, 377, 41-50. Available at: https://www.proc-iahs.net/377/41/2018/

Опубліковано
2019-07-31
Як цитувати
Luniachek, V., Sinna, O., Borysenko, K., & Popov, V. (2019). Оптимізація методики гідролого-геоморфологічних досліджень як інструменту формування спеціальних компетентностей сучасного фахівця-географа. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, (29), 6-16. https://doi.org/10.26565/2075-1893-2019-29-01
Номер
Розділ
Статті