ІСТОРИК І ЧАС

  • Ю. А. Кісельова

Анотація

Рец. на кн.: Пирогова-Таран Л. В., Логунова Н. А. Іван Васильович Лучицький: історик і час. – Ніжин : НДУ імені М. Гоголя, 2015. – 210 с.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Колесник І. І. Біографічний світ Тараса Шевченка / І. І. Колесник // Український історичний журнал. – 2014. – № 3. – С. 79–99, 79–80.

Логунова Н. А. Наукова та громадсько-політична діяльність І. В. Лучицького : автореф. дис. на здобуття вченого ступеня док. іст. наук : спец. 07.00.06 – «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни» / Н. А. Логунова. – К., 2006.

Попова Т. Н. Биоисториописание в контексте научных традиций: концепты и модели / Т. Н. Попова // Диалог со временем. – 2015. – № 53. – С. 30–53.

Репина Л. П. Историческая наука на рубеже ХХ–ХХІ вв.: социальные теории и историографическая практика / Л. П. Репина. – М., 2011. –560 с.

Пирогова-Таран Л. В., Логунова Н. А. Іван Васильович Лучицький: історик і час. – Ніжин : НДУ імені М. Гоголя, 2015. – 210 с.
Опубліковано
2017-11-09
Як цитувати
Кісельова, Ю. (2017). ІСТОРИК І ЧАС. Харківський історіографічний збірник, 15, 315-318. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/historiography/article/view/9498