ПРОБЛЕМИ КОРДОНІВ СХІДНОЇ УКРАЇНИ: ІСТОРІОГРАФІЧНІ НОТАТКИ

  • С. М. Куделко
Ключові слова: Слобідська Україна, політичні та етнічні кордони, історіографія, масова свідомість

Анотація

Статтю присвячено проблемі політичних кордонів і етнічних рубежів між українцями і росіянами в ареалі історико-географічного регіону «Слобідська Україна».

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Багалей Д. И. Заметки и материалы по истории Слободской Украины / Д. И. Багалей. – Х., 1893. – 176 с.

Багалей Д. И. Материалы для истории колонизации и быта степной окраины Московского государства (Харьковской и отчасти Курской и Воронежской губ.) в XVI – XVIII вв., собранные в разных архивах и редактированные Д. И. Багалеем : в 2-х т. / Д. И. Багалей. – Х., 1886–1890. – Т. 1–2.

Багалей Д. И. Очерки из истории колонизации степной окраины Московского государства / Д. И. Багалей. – М., 1887. – 614 с.

Багалій Д. І. Історія Слобідської України / Д. І. Багалій. – Х., 1990. – 250 с.

Енгель Й.-Х. Історія України та українських козаків / Й.-Х. Енгель. – Х., 2014. – 640 с.

Енциклопедія історії України. Т. 2. – К., 2004.
Енциклопедія українознавства. Загальна частина: у 2 томах. – К. 1994. – Т. 1. – 400 с.

Загоровский В. П. Белгородская черта / В. П. Загоровский. – Воронеж, 1969. – 304 с.

Загоровский В. П. Воронежский край с древнейших времён до конца XVII в. : документы и материалы по истории края / В. П. Загоровский. – Воронеж, 1976. – 192 с.

Загоровский В. П. Изюмская черта / В. П. Загоровский. – Воронеж, 1980. – 238 с.

Історія України. Новий довідник. – К., 2008. – 736 с.

Кузьменко В. Б. До історії формування північно-східного та східного кордонів України (1917–1925 рр.) / В. Б. Кузьменко // Університетські наукові записки. — Хмельницький, 2005. – № 4 (16). – С. 26–30.

Мицик Ю. А. Історія України / Ю. А. Мицик, О. Г. Бажан, В. С. Власов. – К., 2010. – 595 с.

Описи Харківського намісництва кінця XVIII ст.: Описово-статистичні джерела / АН УРСР. Археограф. комісія та ін. Упоряд. В. О. Пірко, О. І. Гуржій. – К., 1991. – 224 с.

Полонська-Василенко Н. Історія України. Т. 2. Від середини XVII століття до 1923 року / Н. Полонська-Василенко. – К.: Либідь, 1992. – 608 с.

Слюсарский А. Г. Социально-экономическое развитие Слобожанщины XVII – XVIII вв. / А. Г. Слюсарский. – Х., 1964. – 460 с.

Слюсарський А. Г. Слобідська Україна: Іст. нарис XVII – XVIII ст. / А. Г. Слюсарський. – Х., 1954. – 280 с.

Старосольський В. Я. Теорія нації / В. Я. Старосольський. – К., 1998. – 157 с.

Сумцов М. Ф. Слобожани. Історично-етнографічна розвідка / М. Ф. Сумцов. – Х.; Полтава, 1918. – 226 с.

Українське державотворення: невитребуваний потенціал: Словник-довідник / За ред. О. М. Мироненка. – К., 1997. – 560 с.

Чижикова Л. Н. Русско-украинское пограничье: история и судьбы традиционно-бытовой культуры / Л. Н. Чижикова. – М., 1988. – 251 с.

Чикаленко Є. Х. Щоденник, 1919–1920 / Є. Х. Чикаленко. – К. ; Нью-Йорк, 2005. – 640 с.

Шрамко Б. А. Рождение Харькова / Б. А. Шрамко, В. В. Скирда. – Х., 2004. – 118 с.

Щибря Л. Міфи та реалії української історії / Л. Щибря // Донеччина. – 2016. – 17 червня. – № 21 (15912).

Юркевич В. Еміграція на схід і залюднення Слобожанщини за Богдана Хмельницького / В. Юркевич. – К., 1932. – 188 с.

Юркевич В. Харківський перепис 1660 р. / В. Юркевич // Записки історико-філологічного відділу Української Академії наук. – Кн. 21. – К., 1928. – С. 130–173.
Опубліковано
2017-11-09
Як цитувати
Куделко, С. М. (2017). ПРОБЛЕМИ КОРДОНІВ СХІДНОЇ УКРАЇНИ: ІСТОРІОГРАФІЧНІ НОТАТКИ. Харківський історіографічний збірник, 15, 201-209. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/historiography/article/view/9456

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)