EFFECT OF CARBON ON PHYSICAL AND STRUCTURAL PROPERTIES OF FеB IRON MONOBORIDE

  • N. Yu. Filonenko State Establishment “Dnipropetrovsk Medical Academy of Health Ministry of Ukraine”9 Dzerzhinsky Str., Dnipropetrovsk, 49044, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1219-348X
  • A. N. Galdina Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, 72 Gagarin Ave., Dnipropetrovsk, 49010, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2311-8506
Keywords: FeB iron monoboride, Fe-В alloys, free energy of the phase, carbon solubility

Abstract

In this paper we study effect of carbon on structural and physical properties of FeB iron monoboride in Fe-B system alloys with carbon content of 0,05-0,90% (wt.) and boron content of 9,0-15,0% (wt.), the rest is iron. To determine the physical properties of alloys we use microstructure analysis, X-ray microanalysis and X-ray structural analysis. Carbon doping of FeВ iron monoboride leads to a feeble lattice strain and effects on the physical characteristics of boride. Using the quasi-chemical method we estimate the temperature dependence of the boride free energy and carbon solubility limit in FeB monoboride. Carbon can substitute up to 4% of
boron atoms in FeB phase depending on the temperature. At high temperatures the carbon solubility in this phase increases. The obtained estimated data is in good agreement with experiment.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

N. Yu. Filonenko, State Establishment “Dnipropetrovsk Medical Academy of Health Ministry of Ukraine”9 Dzerzhinsky Str., Dnipropetrovsk, 49044, Ukraine

References

Lyakishev N.P., Pliner Yu.L., Lappo S.I. Borsoderzhaschiye stali i splavy. – Moscow: Metallurgiya, 1986. – 191 p.

Samsonov G.V., Serebryakova T.I., Neronov V.A. Boridy. – Moscow: Atomizdat, 1999. – 220 p.

DeYoung D.B. and Barnes R.G. A Mössbauer effect study of 57Fe in transition metal monoborides // J. Chem. Phys. – 1975. – Vol. 62. – P. 1726-1739.

Rades S., Kornowski A., Weller H., Albert B. Wet-Chemical Synthesis of Nanoscale Iron Boride, XAFS Analysis and Crystallisation to α-FeB // Chem. Phys. Chem. – 2011. – Vol. 12. – P. 1756-1760.

Barinov V.A., Dorofeev G.A., Ovechkin L.V., Elsukov E.P., Ermakov A.E. Structure and magnetic properties of the α-FeB phase obtained by mechanical working // Рhysica status solidi (a). – 1991. – Vol. 123. – P. 527-534.

Portnoy K.I., Levinskaya M.Kh., Romashov V.M. Diagramma sostoyaniya sistemy zhelezo-bor // Poroshkovaya metallurgiya (Powder metallurgy). – 1969. – Issue 8 (80). – P. 66-69.

Pomelnikova A.S., Shipko M.N., Stepovich M.A. Osobennosti strukturnykh prevrascheniy, proiskhodyaschikh pri obrazovanii kristallicheskoy struktury boridov v stalyakh // Poverkhnost. Rentgenovskie, sinkhronnye I neytronnye issledovaniya. – 2011. – No.3. – P. 99-106.

Filonenko N.Yu. Doslidzhennya termodynamichnykh funkcij faz, scho mistyat bor, systemy Fе-B-C // Physics and Chemistry of Solid State. – 2011. – Vol. 12. – No. 2. – P. 370-374.

Tverdokhlebova S.V. Spektrometriya borsoderzhaschikh splavov // Visnyk Dnipropetrovskogo universytety. Seria «Fizyka. Radioelektronika». – 2007. – Issue 14. – No. 12/1. – P. 100-104.

Filonenko N.Yu., Bereza E.Yu., Bezrukavaya O.G. Vliyanie ugleroda na fazovyj sostav i fazovye prevrascheniya v splavah sistemy Fe-В // Problems of Atomic Science and Technology. – 2013. – No.5(87). – P. 168-171.

Matyushenko N.N. Krystallicheskie struktury dvoynykh soedinenij. –Мoscow: Metallurgiya, 1960. – 301 p.

Kuzma Yu.B. Kristallokhimiya boridov. – Kyiv: Vyscha shkola, 1983. – 159 p.

Shubert K. Kristallicheskie struktury dvukhkomponentnykh faz. – Мoscow: Metallurgiya, 1971. – 531 p.

Narai-Sabo I. Neorganicheskaya kristallokhimiya. – Izdatelstvo Akademii nauk Vengrii, 1969. – 564 p.

Bereza O.Yu., Filonenko N.Yu., Baskevich O.S. Doslidzhennya vplyvu energii zvyazku na utvorennya bormistyachikh faz u splavakh systemy Fе-B-C // Physics and Chemistry of Solid State. – 2012. – Vol. 13. – No.3. – P. 968-973.

Matysina Z.A., Milyan M.I. Teoriya rastvorimosti v uporyadochennykh fazakh. – Dnepropetrovsk: DGU, 1991. – 180 p.

Published
2016-08-11
Cited
How to Cite
Filonenko, N. Y., & Galdina, A. N. (2016). EFFECT OF CARBON ON PHYSICAL AND STRUCTURAL PROPERTIES OF FеB IRON MONOBORIDE. East European Journal of Physics, 3(2), 49-53. https://doi.org/10.26565/2312-4334-2016-2-06