NONEQUILIBRIUM KINETICS OF ELECTRON-PHONON SUBSYSTEM OF A CRYSTAL IN STRONG ELECTRIC AND MAGNETIC FIELD AS A BASE OF ELECTRO- AND MAGNETOPLASTIC EFFECTS

  • V. I. Karas National Science Center «Kharkov Institute of Physics and Technology» of the National Academy of Sciences of Ukraine1 Academicheskaya, str., Kharkov, 61108, Ukraine**V.N. Karazin Kharkov National University4 Svoboda, sq., Kharkov, 61022, Ukraine
  • A. M. Vlasenko National Science Center «Kharkov Institute of Physics and Technology» of the National Academy of Sciences of Ukraine 1 Academicheskaya, str., Kharkov, 61108, Ukraine
  • V. N. Voyevodin National Science Center «Kharkov Institute of Physics and Technology» of the National Academy of Sciences of Ukraine 1 Academicheskaya, str., Kharkov, 61108, Ukraine V.N. Karazin Kharkov National University 4 Svoboda, sq., Kharkov, 61022, Ukraine
  • V. I. Sokolenko National Science Center «Kharkov Institute of Physics and Technology» of the National Academy of Sciences of Ukraine 1 Academicheskaya, str., Kharkov, 61108, Ukraine
  • V. E. Zakharov P.N. Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of Sciences, 53 Leninskij Prospekt, 119991, Moscow, Russia L.D.Landau Institute for Theoretical Physics of the Russian Academy of Sciences, 142432, Moscow Region, Chernogolovka, Akademika Semenova av., 1-A Russia

Abstract

The results of kinetic consideration of nonequilibrium dynamics of electron-phonon system of a crystal in a strong electric field based on a proposed method of numerical solution of a set of Boltzmann equations for electron and phonon distribution functions without expansion of electron distribution function in a series by phonon energy are presented. It has been shown that electromagnetic action excites electron subsystem which by transferring energy to the phonon subsystem creates large amount of short-wave phonons which effectively influence the lattice defects (point, linear, boundaries of different phases) that results in redistribution and decrease of lattice defects density, damage healing, decrease of local peak stress and decrease of construction materials properties degradation level.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

V. I. Karas, National Science Center «Kharkov Institute of Physics and Technology» of the National Academy of Sciences of Ukraine1 Academicheskaya, str., Kharkov, 61108, Ukraine**V.N. Karazin Kharkov National University4 Svoboda, sq., Kharkov, 61022, Ukraine

References

Spitsyn V.I., Troitskiy O.A. Elektroplasticheskaya deformatsiya metallov. - M: Nauka, 1985. – 158 p. 49

Nonequilibrium kinetics of electron-phonon subsystem... EEJP Vol.1 No.3 2014

Stolyarov V.V. Elektroplasticheskiy effect v titanovyh splavah. //Vestnik nauchno-tehnicheskogo razvitiya. – 2013. – No.(67). - P. 35-39.

Karas V.I., Potapenko I.F. Dinamika neravnovesnoy electron-fononnoy sistemy dlya poluprovodnikov i metallov v silnom elektricheskom pole. // Voprosy atomnoy nauki i tehniki. Seriya: Fizika radiatsionnyh povrezhdeniy i radiatsionnoye materialovedeniye. – 2009. – No.4-2(62). - P. 150-157.

Zakharov V.Е., Karas V.I. Nonequilibrium Kolmogorov-type particle distributions and their applications. //Physics-Uspekhi. – 2013. - Vol.56. - No.1. - P. 49-78.

Nekyudov I.M., Kamyshanchenko N.V. Fizicheskiye osnovy prochnosti i plastichnosti metallov. Chast 2: Defekty v kristallah. – Moskva-Belgorod: Izd-vo Belgorodskogo GU, 1997. – 158 s.

Landau А.I., Gofman Yu.I. Analiz protsessa vyhoda dislokatsii iz parabolicheskoy yamy na osnove stohasticheskogo metoda Lanzhevena. // Fizika tverdogo tela. – 1974. - Vol. 16. - No.11. - P. 3427-3434.

Granato A., Lücke K. Theory of mechanical damping due to dislocations // J. Appl. Phys. – 1956. – Vol. 27. – P. 583-593.

Dubinko V.I., Karas V.I., Klepikov V.F., Ostapchuk P.N., Potapenko I.F. Modelirovaniye povysheniya plastichnosti materialov pod deystviyem impulsov elektricheskogo toka // Voprosy atomnoy nauki i tehniki. Seriya: Fizika radiatsionnyh povrezhdeniy i radiatsionnoye materialovedeniye. –2009. - No.4-2(62). - P.158-166.

Kaganov M.I., Kravchenko V.Ya., Natsik V.D. Dislocation dragging by electrons in metals // Physics-Uspekhi. – 1974. - Vol.16, iss. 6. - P. 878-891.

Perrin N., Budd H. Phonon generation by Joule heating in metal films // Phys. Rev. Let.– 1972.- Vol. 28.. - No.26.- P. 1701-1703.

Bass F.G., Gurevich Yu.G. Goryachiye elektrony i silniye elektromagnitniye volny v plazme poluprovodnikov i gazovogo razryada. - М.: Nauka, glavnaya redaktsiya fiziko-matematicheskoy literatury, 1975. – 399 s.

Silin V.P. Vvedeniye v kineticheskuyu teoriyu gazov. Izdanie 3, ispravlennoe i dopolnennoe. - M.: Knizhnyi dom “Librokom”, 2013. – 344 p.

Lifshits E.M., Pitayevskiy L.P. Fizicheskaya kinetika. - M.: Fizmatlit, 2002. - 528 p.

Karas V.I., Potapenko I.F., Vlasenko A.M. Kinetics of nonequilibrium electron-phonon system for semiconductors and metals in a strong electric field // Problems of Atomic Science and Technology. Series: Plasma Electronics and New Acceleration Methods. – 2013. - No.(86). - P. 272-278.

Karas V.I., Vlasenko A.M., Sokolenko V.I. Neravnovesnaya kinetika elektron-fononnoy podsistemy kristalla v silnom elektricheskom i magnitnom polyah kak osnova elektro- i magnitoplasticheskogo effektov. Materialy 55-y Mezhdunarodnoy konferentsii “Aktualniye problemy prochnosti”. 9-13 iyunya 2014 goda. Kharkov, Ukraina: Sbornik materialov / Kharkov: NNTs KhFTI, 2014. – S. 14.

Lebedev V.P., Savich S.V. Vozdeystviye impulsov elektricheskogo toka plotnostyu do 2.3∙1010 A∙m-2 na deformatsiyu medi. // Visnyk KhNU, seriya “Fizyka”. – 2011. – No.962, vyp. 15. - P. 88-91.

Published
2014-06-28
Cited
How to Cite
Karas, V. I., Vlasenko, A. M., Voyevodin, V. N., Sokolenko, V. I., & Zakharov, V. E. (2014). NONEQUILIBRIUM KINETICS OF ELECTRON-PHONON SUBSYSTEM OF A CRYSTAL IN STRONG ELECTRIC AND MAGNETIC FIELD AS A BASE OF ELECTRO- AND MAGNETOPLASTIC EFFECTS. East European Journal of Physics, 1(3), 40-49. https://doi.org/10.26565/2312-4334-2014-3-03