STUDY OF PROCESSES DURING ELECTROLYSIS OF ORGANIC DYE SOLUTION BY MEANS OF ION-PHOTON SPECTROMETRY

  • Inna A. Afanas’eva V.N. Karazin Kharkov National University4 Svobody Sq., Kharkiv, 61022, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9523-9780
  • S. S. Alimov V.N. Karazin Kharkov National University 4 Svobody Sq., Kharkiv, 61022, Ukraine
  • Volodymyr V. Bobkov V.N. Karazin Kharkov National University4 Svobody Sq., Kharkiv, 61022, Ukraine
  • Vasyl T. Gritsyna V.N. Karazin Kharkov National University4 Svobody Sq., Kharkiv, 61022, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6734-3812
  • I. I. Oksenyuk V.N. Karazin Kharkov National University 4 Svobody Sq., Kharkiv, 61022, Ukraine
  • D. A. Ryzhov V.N. Karazin Kharkov National University 4 Svobody Sq., Kharkiv, 61022, Ukraine
  • D. I. Shevchenko V.N. Karazin Kharkov National University 4 Svobody Sq., Kharkiv, 61022, Ukraine

Abstract

Spectral composition and quantum yield of radiation of the excited particles sputtered by an ion beam from surfaces of the dried sediment formed on electrodes at the electrolysis of the organic dye were studied by the method of ion-photon spectrometry. A correspondence between processes taking place near the electrode during the electrolysis of the organic dye solution and the composition of excited particles knocked out from the dried sediment formed on the electrodes was shown.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Inna A. Afanas’eva, V.N. Karazin Kharkov National University4 Svobody Sq., Kharkiv, 61022, Ukraine

References

Geinits A.V., Sorokatyi A.E., Yagudaev D.M., Trukhmanov R.S. Fotodinamicheskaya terapiya. Istoriya sozdaniya metoda i ee mekhanizmy // Lazernaya meditsina. – 2007. – T.11, No.3 – S.42 – 46.

Ageeva S.A., Podgaetskii V.M., Selishchev S.V., Titkova D.A., Tomilova L.G. Organicheskie krasiteli v lazernoi khirurgii khryashchevykh tkanei // Meditsinskaya tekhnika. – 2007. – No.2. – S.20 – 29.

Alimov S.S., Afanas’eva І.A., Bobkov V.V. et al. Ion-photon spectrometry study of the organic dye-lipid system // Ukr.J.Phys. – 2011. – Vol.56, No. 3. – R.211 – 216.

Afanas’eva І.A., Bobkov V.V., Gritsyna V.V., Shevchenko D.I. Investigation of organic systems by ion-photon spectroscopy // Quantum electronics. – 2011. – Vol.41, No.8. – P.564 – 567.

Goronovskii I.T., Nazarenko Yu.P., Nekryach E.F. Kratkii spravochnik po khimii. – K.: Naukova dumka, 1987. – 830 s.

Gritsyna V.V., Koval' A.G., Koppe V.T., Gokov S.P. Issledovanie izlucheniya vozbuzhdennykh chastits, otletayushchikh ot poverkhnosti mednoi misheni pri ionnoi bombardirovke // Optika i spektroskopiya. – 1995. – T.78, No. 2. – S.212 – 216.

Glinka N. Obshchaya khimiya. 28e izd. – M.: Integral press, 2000. – 728 s.

Bishop E. Indicators. – Vol.1. – M. Oxford: Pergamon press, 1972. – 496 p.

Borodkin V.F. Khimiya krasitelei. – M.: Khimiya, 1981. – 248 s.

Knunyants I.L. Khimicheskaya entsiklopediya. – M.: Sov. Entsiklopediya, 1983. – 729 s.

Published
2014-04-30
Cited
How to Cite
Afanas’eva, I. A., Alimov, S. S., Bobkov, V. V., Gritsyna, V. T., Oksenyuk, I. I., Ryzhov, D. A., & Shevchenko, D. I. (2014). STUDY OF PROCESSES DURING ELECTROLYSIS OF ORGANIC DYE SOLUTION BY MEANS OF ION-PHOTON SPECTROMETRY. East European Journal of Physics, 1(2), 80-84. https://doi.org/10.26565/2312-4334-2014-2-06