№ 1118 (88) (2014): Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія "Економічна"

Вісник присвячений дослідженню актуальних проблем економічної теорії та господарської практики в трансформаційній соціально-економічній системі. Розглядаються питання мотивації праці, управління на різних рівнях економіки, удосконалення фінансовокредитної і грошової системи, обліку та аудиту, міжнародної економіки та економікоматематичних методів і моделей, статистичного аналізу і маркетингових стратегій.
Для викладачів, наукових працівників, аспірантів і студентів економічних
спеціальностей.

Опубліковано: 2014-03-27

Весь випуск