Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Теорія культури і філософія науки»

Збірник наукових праць присвячений актуальним проблемам сучасної філософської і богословської антропології та філософії літератури в контексті вивчення творчості Данте та його значення для сучасної думки. У збірнику представлено статті науковців Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна та праці і переклади вітчизняних та іноземних науковців.

Заснований 1991 року.

Періодичність видання — 2–4 рази на рік.


№ 57 (2017): Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Теорія культури і філософія науки»


Обкладинка

ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ім. В.Н. Каразіна
Серія: «Теорія культури і філософія науки»
Випуск 57

Харків 2017