№ 25 (2016)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF (English)

Зміст

Статті

V. I. Dubinko, O. M. Bovda, O. E. Dmytrenko, V. M. Borysenko, I. V. Kolodiy
6-11
O. S. Mazitov, S. V. Lebediev
12-15
G. I. Rashba
16-25
V. I. Lymar, N. A. Kazachkova, O. I. Kofman, N. V. Slabunova, N. A. Luzan
26-29
V. A. Mechnik, Е. S. Gevorkyan, N. A. Bondarenko, S. R. Vovk, I. M. Chursina, R. V. Vovk
30-42
Yu. I. Boyko, V. V. Bogdanov, R. D. Markov, R. V. Vovk
43-47
D. V. Matsokin, I. N. Pakhomova
48-51