Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Економічна»

Вісник присвячений актуальним проблемам економічної науки та підприємництва в сучасних соціально-економічних системах. Розглядаються питання управління на різних рівнях економіки, фінансової і грошової системи, обліку та оподаткування, міжнародної економіки та світового господарства, математичного і комп’ютерного моделювання соціально-економічних процесів, статистичного аналізу і маркетингових стратегій.

Для наукових працівників, викладачів, працівників бізнес-структур та органів державного управління, аспірантів і студентів економічних та інших спеціальностей.

 Вісник є фаховим у галузі економічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України №241 від 09.03.2016 р.)


№ 92 (2017)


Обкладинка