Проблеми державних та комунальних соціальних служб у задоволенні потреб внутрішньо переміщених осіб в м. Харкові

  • І. А. Євдокимова
Ключові слова: соціальна служба, державні соціальні служби, комунальні соціальні служби, внутрішньо переміщені особи

Анотація

У статті надано огляд результатів соціологічного дослідження проблем діяльності державних  та комунальних соціальних служб міста Харкова  в задоволенні потреб внутрішньо переміщених осіб.
Автор характеризує діяльність державних та комунальних соціальних служб міста за такими критеріями, як ставлення до внутрішньо переміщених осіб, форми їх підтримки, додаткове фінансування, залучення волонтерів, ефективність  діяльності та ін.
В статті виокремлено головні проблеми, які виникають в діяльності соціальних служб міста на персональному та організаційному рівнях. До головних проблем, які виникають в роботі з внутрішньо переміщеними особами на рівні всієї організації,  віднесено відсутність необхідного фінансування, брак кадрів, відсутність чіткого правового механізму щодо роботи з внутрішньо переміщеними особами. До головних проблем, які виникають на персональному рівні, віднесені значна кількість клієнтів та патерналістські настрої з боку переселенців, «емоційне вигорання» працівників соціальних служб міста та ін.
Крім того, автором  запропоновано напрями подальших соціологічних досліджень діяльності державних та комунальних соціальних служб, які працюють з внутрішньо переміщеними особами в Україні: інформаційні  потреби працівників соціальних служб, ефективні практики співпраці з волонтерами та ін.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Горшков М. К. Прикладная социология : Учебное пособие для вузов / М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги. — М., 2003. — С.14.

Государственные службы социальной помощи / / Энциклопедия социальной работы. Т.1. – М., 1994-1995. – С.150-155.

Дослідження «Оцінки потреб внутрішньо переміщених жінок та осіб похилого віку в Україні» [Електронний ресурс] // ГО «Український інститут соціальних досліджень імені. О. Яременко». – Режим доступу до ресурсу: http://www.uisr.org.ua/news/104.html

Досліджено стан забезпечення права на медичну допомогу для переселенців [Електронний ресурс] // Інформаційний портал «Медичні послуги вимушеним переселенцям». – Режим доступу до ресурсу: http://khisr.kharkov.ua/index.php?id=1430389865/

Звіт за результатами дослідження «Проблеми адаптації та працевлаштування впо на Луганщині [Електронний ресурс] // Міжнародний фонд "Відродження». – Режим доступу до ресурсу: http://www.irf.ua/content/files/zvit_monitoring.pdf

Пантелеева Т. С. Экономические основы социальной работы: Учеб.пособие для студ. высш. уч.заведений / Т. С. Пантелеева, Г. А. Червякова. – М. : Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 1999. – 160 с.

Попередній аналіз та оцінка потреб внутрішньо переміщених осіб (ВПО) [Електронний ресурс] // Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). – Режим доступу до ресурсу: http://unhcr.org.ua/attachments/article/1232/IDPUKR.pdf

Презентація дослідження "Проблема вимушених переселенців з Криму: інтеграція та адаптація" [Електронний ресурс] // Дослідницький центр SPHERA. – Режим доступу до ресурсу: http://soc-sphera.com/novini/28-prezentatsiya-doslidzhennya-problema-vimushenikh-pereselentsiv-z-krimu-integratsiya-ta-adaptatsiya

Результати анкетування переселенців щодо проявів дискримінації на Харківщині [Електронний ресурс] // Інформаційний портал Харківської правозахисної групи. – Режим доступу до ресурсу: http:// http://khpg.org/index.php?id=1426109999

Результати дослідження вимушених переселенців в Україні було презентовано на круглому столі [Електронний ресурс] // Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Режим доступу до ресурсу: http://f.ief.org.ua/Konf_Bal_14.htm

Скуратівський В. А. Основи соціальної політики : Навчальний посібник / В. А. Скуратівський, О. М. Палій. — К. : МАУП, 2002. — С. 149.

Словарь-справочник по социальной работе / Под ред. д-ра ист.наук проф. Е. И. Холостовой – М. : Юрист, 2000. – 424 с.

Спікер П. Соціальна політика : теми та підходи / П. Спікер. – К. : Фенікс, 2000. – 383 с.

Сурмин Ю. П. Методология и методы социологических исследований : Учебное пособие / Ю. П. Сурмин, Н. В. Туленков. — Учеб. пособие. — К. : МАУП, 2000. — С.77.

Тихонова Е. В. Методология и методы социологического исследования : Учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / Е. В. Тихонова. — М. : Издательский центр «Академия», 2012. – С. 16.

Україна: внутрішньо переміщені особи. 14 серпня 2015 року [Електронний ресурс] // Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). – Режим доступу до ресурсу: http://unhcr.org.ua/uk/novini/novyny/1232-litsa-peremeshchennye-vnutri-strany

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) [Електронний ресурс] // Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). – Режим доступу до ресурсу: http://unhcr.org.ua/uk/

Ядов В. А. Социологическое исследование: методология, программа, методы / В. А. Ядов. – М. : Издательство «Самарский университет», 1995. – С. 64-66.
Опубліковано
2017-04-15
Як цитувати
Євдокимова, І. (2017). Проблеми державних та комунальних соціальних служб у задоволенні потреб внутрішньо переміщених осіб в м. Харкові. SOCIOПРОСТІР, (6), 39-47. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/socioprostir/article/view/8422
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 2. СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУСПІЛЬСТВА

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)