Особливості комунікації в соціальній роботі в умовах пандемії Covid-19

Ключові слова: комунікація, комунікація в соціальній роботі, соціальні послуги в умовах пандемії, «пандемічні» функції соціального працівника, on-line консультування

Анотація

В статті представлено дослідження комунікації як способу міжособистісної та міжгрупової взаємодії, як джерела активності людини, яке проявляється у пошуку інформації, повідомленні своїх думок, переживань та способу сповіщати про допомогу. Досліджується роль соціальної комунікації в сучасному суспільстві. В статті наголошується на зростанні ролі соціальної роботи при виникненні кризових ситуацій в суспільстві як ресурсу, в якому міститься своєчасна, професійна, достовірна інформація. В статті представлена інформація про те, як змінився комунікативний процес в межах соціальної роботи в умовах пандемії Covid-19: перехід на дистанційний режим спілкування, поява нових «пандемічних» функцій в діяльності фахівців, поява нових та загострення старих соціальних проблем суспільства. Наводиться статистика щодо соціальних працівників, які працюють в посиленому режимі в період карантину для надання соціальних послуг (матеріальних, психологічних, юридичних та ін.) клієнтам. Особливо це такі групи клієнтів, як люди похилого віку, ветерани війни та праці, люди з особливими потребами, діти та інші вразливі групи. Автори звертають увагу на те, що в умовах карантинних обмежень частина традиційних джерел комунікації втратила свою ефективність та актуальність, разом з тим потреба в інформації навпаки значно зросла. Виділяються декілька напрямків комунікативної взаємодії, які стають все більш актуальними в межах соціальної роботи: створення інтернет спільнот, on-line оформлення документів, проведення on-line консультацій, тренінгів, супервізії тощо.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

О. М. Плахова

Плахова Олена Миколаївна – кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології управління та соціальної роботи Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, Харків, 61022, Україна, email: lena_plakhova@ukr.net, ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-9041-0948.

О. М. Карчова

Карчова Олена Юріївна – студентка 2-го курсу соціологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, Харків, 61022, Україна, email: lenakarcheva02@gmail.com, ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-3997-668X.

 

Посилання

Вершиніна В., Кривошеєва Н. Конспект-лекція онлайн тренінгу «Надання соціальних та адміністративних послуг в умовах карантину». URL: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/search.html?q=надання+адмінстративних+послуг (дата звернення: 12.03.2021).

Горовий В. Соціальні інформаційні комунікації, їх наповнення і ресурс / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; наук. ред. Л. А. Дубровіна. Київ, 2010. 360 с.

Дзялошинский И. М. Коммуникационные процессы в обществе: институты и субъекты: монография / И. М. Дзялошинский. Москва : Издательство АПК и ППРО, 2012. 592 с.

В умовах карантину соціальні працівники працюють у посиленому режимі. URL: https://www.msp.gov.ua/news/18478.html (дата звернення: 12.03.2021).

Романенко Є. Комунікація як необхідна складова розвитку сучасного суспільства. Науковий Вісник «Демократичне врядування». 2012. Вип. 9. URL: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik9/fail/Romanenko.pdf (дата звернення 15.03.2021).

Соснін О. В. Комунікативна парадигма суспільного розвитку : навч. посіб. / О. В. Соснін, А. М. Михненко, Л. В. Литвинова. Київ : НАДУ. 2011. 220 с.

Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, 2002. 448 с.
Опубліковано
2021-06-04
Як цитувати
Плахова, О. М., & Карчова, О. М. (2021). Особливості комунікації в соціальній роботі в умовах пандемії Covid-19. «SOCIOПРОСТІР:МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬЗ СОЦІОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ», (11), 17-22. https://doi.org/10.26565/2218-2470-2021-11-02
Розділ
РОЗДІЛ 2. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА, СОЦІАЛЬНА РОБОТА