Особливості управління персоналом організацій, які надають соціальні послуги

  • О. В. Бутиліна
Ключові слова: персонал, людські ресурси, зовнішнє середовище організації, внутрішнє середовище організації, організації, які надають соціальні послуги, управління персоналом, професійні ризики

Анотація

Стаття присвячена аналізу особливостей управління організаціями, які надають соціальні послуги. Відзначено, що система управління персоналом у визначених організаціях повинна розроблятись з урахуванням зовнішнього й внутрішнього середовища, специфіки роботи та професійних ризиків фахівців. Запропоновано напрями роботи з персоналом, які ґрунтуються на особистісних потребах співробітників та цілях організації. Зазначено, що ці напрями мають включати роботу з навчання персоналу, систему розподілу навантаження та комплексну мотивацію.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 328 с.

Довгань Л. Є., Каранай Ю. В., Сімченко Н. О. Сучасні технології управління людськими ресурсами організації: Монографія. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 320 с.

Лєскова, Л.Ф. Особливості управління персоналом організації соціальної сфери /

Л.Ф. Лєскова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. - Чернігів: ЧНПУ, 2012. - Текст. Т. 2. Вип. 104. - С. 187-191.

Территориальные центры социального обслуживания (предоставления социальных услуг). Електронний ресурс. – Режим доступу: https://kharkov.info/place/gosudarstvo/territorialnye-tsentry-sotsialnogo-obsluzhivaniya-predostavleniya-sotsialnyh-uslug.

Бутиліна О.В. Управління людськими ресурсами як напрямок в управлінському консультуванні / О.В. Бутиліна // Бочаровські читання: матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С.П. Бочарової (м. Харків, 18 березня 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 244-246.

Попова С.М., Попова Л.М. Особливості надання соціальних послуг в Україні // Європейські перспективи № 10, 2014. С. 29-36.

Робота з персоналом організацій: навч. посіб. / за ред. І.П. Рущенка. – Х.: Видавництво «Форт», 2013. – 460 с.

Бех В.П. Кадровий потенціал менеджменту соціальної роботи // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 11.Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. – Випуск 3. – С. 121-135.

Опубліковано
2019-05-16
Як цитувати
Бутиліна, О. (2019). Особливості управління персоналом організацій, які надають соціальні послуги. SOCIOПРОСТІР, (8), 8-11. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/socioprostir/article/view/12739
Розділ
РОЗДІЛ 2. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА, СОЦІАЛЬНА РОБОТА