Cоціологічні методи в суспільно-географічних дослідженнях: особливості застосування

  • Lyudmyla Niemets Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна, ludmila.nemets@karazin.ua https://orcid.org/0000-0001-9943-384X
  • Maryna Lohvynova Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна, logvinova_mari94@ukr.net https://orcid.org/0000-0003-3190-710X
  • Olha Suptelo Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна, syptelo@gmail.com https://orcid.org/0000-0003-2901-8565
Ключові слова: соціологічні методи, методи збору даних, опитування, анкетування, інтерв'ю, суспільно-географічні дослідження

Анотація

Мета дослідження – аналіз існуючих соціологічних методів збору інформації та їх адаптація до суспільно-географічних досліджень. Враховуючи майже повне ігнорування соціологічних методів збору інформації з боку провідних українських суспільних географів, надання переваги офіційним статистичним ресурсам, які не дають конкретної відповіді про причинно-наслідкові зв’язки виникнення та розвитку суспільно-географічних процесів і явищ, аналізуючи відповідний зарубіжний досвід таких досліджень, наголошуємо на необхідності проведення досліджень з урахуванням методичного апарату соціологічних дисциплін. Оскільки суспільні процеси і явища складні, багатоваріантні, форми їх прояву різноманітні, то можливість об'єктивного вивчення суспільних явищ і отримання відповідних результатів в значній мірі обумовлені достовірністю і якістю зібраного матеріалу. У суспільно-географічних дослідженнях можуть використовуватись соціологічні методи збору даних, вибір яких залежить від типу, цілей, завдань, особливостей об’єкту дослідження, матеріальних можливостей дослідника та можливостей інструментарію.

Авторами розглянуто та вдосконалено класифікації соціологічних методів збору інформації, проаналізовано 5 основних класів соціологічних методів збору інформації: опитування, аналіз документів, експеримент, спостереження та тестування. Розглянуто конкретне застосування соціологічних методів збору інформації при вивченні внутрішньо переміщених осіб в Україні, що дозволяє вивчити окремі психологічні особливості переселенця або групи переселенців, їх взаємодію з іншими ВПО та місцевим населенням, проблеми, які виникають перед внутрішньо переміщеними особами та заважають успішній інтеграції у приймаючі громади тощо, тобто ті характеристики, які неможливо виділити за допомогою офіційної статистики. Авторами розроблена анкета для проведення структурованого інтерв’ю з внутрішньо переміщеними особами. Наголошено на необхідності більш широкого використання соціологічних методів збору інформації у суспільно-географічних дослідженнях, це дозволяє підвищити гуманітарно-соціальну складову дослідження.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Lyudmyla Niemets, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна, ludmila.nemets@karazin.ua

доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства

Maryna Lohvynova, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна, logvinova_mari94@ukr.net

аспірант кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства

Olha Suptelo, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна, syptelo@gmail.com

аспірант кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства

Посилання

Andrushchenko, V.P., & Horlah, M. I. (1998). Sotsiologiya [Sociology]. Kharkiv, Kyiv, 597-616 [in Ukrainian].

Bekeshkina, I. (2006). Sotsiologichni opytuvannya: yak yikh provodyty, tlumachyty i vykorystovuvaty? [Sociological polls: how to conduct, interpret and use them?]. Posibnyk z pytan rozvytku publichnoi polityky dlya ekspertiv neuryadovykh organizatsiy – A guide on the development of public policy for experts of non-governmental organizations, 35-40 [in Ukrainian].

Verbets, V.V. (2006). Metodologiya ta metodyka sotsiologichnykh doslidzhen: navchalno-metodychnyi posibnyk [Methodology and technique of sociological research: teaching aid]. Rivne: RDHU: Instytut sotsialnykh doslidzhen, 167 [in Ukrainian].

Zdravomyslov, A.G. (1969). Metodologiya i protsedury sotsiologicheskikh issledovaniy [Methodology and procedures of sociological research]. Moskva, Mysl, 205 [in Russian].

Korobov, V.K., Liapina, L.A., Ortseva, O.S. and etc. (2016). Sotsiologichni doslidzhennya problem evrointegratsii ta evropeyskykh studiy v Ukraini [Sociological studies of European integration and European studios in Ukraine]. Mykolaiv: Vyd-vo ChDU imeni Petra Mohyly, Vol. 241, 68 [in Ukrainian].

Kraus, N.M. (2012). Metodologiya ta organizatsiya naukovykh doslidzhen [Methodology and organization of scientific research]. Poltava: Oriyana, 183 [in Ukrainian].

Liubyva, T., & Nikitina, T. (2013). Predstavlennya rezultativ analizu danykh kilkisnykh sotsiologichnykh doslidzhen u naukovykh publikatsiyakh [Presentation of the results of the analysis of kilkish sociological data on scientific publications]. Sotsialni vymiry suspilstva – Social dimensions of society, 5(16), 763-779 [in Ukrainian].

Manak, B.A. (1985). Metodika ekonomiko-geograficheskikh issledovaniy: uchebnoe posobie [Technique of economic-geographical research: Тutorial]. Minsk: Universitetskoe, 157 [in Russian].

Merton, R., Fyske, M., & Kendall, P. (1991). Fokusirovannoe intervyu [Focused interview]. Moskva: Institut molodezhy, 106 [in Russian].

Myrosh, M.V. (2014). Metodyka suspilno-geografichnoho doslidzhennya politychnoi aktyvnosti naselennya regionu [Methods of human geography studues of the political activity of the population of the region]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Geografichni ta geologichni nauky – Odesa National University Herald. Geography and Geology, 19(4), 188-197 [in Ukrainian].

Mikhayleva, E.G. (2016). Metodologiya i metody sotsiologicheskikh issledovaniy [Methodology and methods of sociological research]. Kharkov: NUA, 286 [in Russian].

Niemets, K.A., & Niemets, L.M. (2014). Teoriya i metodologiya geohrafichnoi nauky: metody prostorovoho analizu [Theory and methodology of geography: spatial analysis methods]. Kharkiv: KhNU imeni V.N. Karazina, 172 [in Ukrainian].

Niemets, K. (2006). Suspilna geografiya: problemy i novi horyzonty [Human geography: problems and new horizons]. Chasopys sotsialno-ekonomichnoi geografii – Human Geography Journal, 1, 60-69 [in Ukrainian].

Niemets, L., & Mezentsev, K. (2019). Sotsialna geografiya [Social geography]. Kyiv: Feniks, 304 [in Ukrainian].

Niemets, L. (2006). Teoretyko-metodolohichni aspekty suchasnoi sotsialnoi geografii [Theoretical and methodological aspects of modern social geography]. Chasopys sotsialno-ekonomichnoi geografii – Human Geography Journal, 1, 45-55 [in Ukrainian].

Oliynyk, Ya., & Stepanenko, A. (2006). Metodologichni pryntsypy doslidzhen v ekonomichniy i sotsialniy geografii [Methodological principles of research in economic and social geography]. Chasopys sotsialno-ekonomichnoi geografii – Human Geography Journal, 1, 6-21 [in Ukrainian].

Palchuk, M.V. (2018). Publichni prostory mista Kyeva: suspilno-geografichne doslidzhennya [Public spaces of the city of Kiev: a human geography study]. Candidate’s thesis. Kyiv, 247 [in Ukrainian].

Panina, N.V. (2007). Tekhnologiya sotsiologichnoho doslidzhennia [Technology of sociological research]. Kyiv: Instytut sotsiologii NANU, 320 [in Ukrainian].

Savchenko, I.A., & Shevchuk, O.A. (2014). Osnovy metodyky suspilno-geografichnoho doslidzhennya terytorialno-politychnoi systemy region [Fundamentals of the method of socio-geographical study of the territorial-political sys-tem of the region]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriya: Geografiya – The scientific issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk national pedagogical univer-sity. Series: Geography, 2, 69-76 [in Ukrainian].

Salyuk, M.R. (2016). Metodychni materialy do vykonannya praktychnykh robit z kursu Metody heohrafichnykh doslidzhen [Methodical materials for the implementation of practical work on the course “Methods of geographical research”]. Uzhhorod: “UzhNU”, 38 [in Ukrainian].

Topchiyev, O.H. (2005). Suspilno-geografichni doslidzhennya: metodologiya, metody, metodyky [Human geogra-phy researches: methodology, methods, techniques]. Odesa: Astroprynt, 631 [in Ukrainian].

Kharchenko, O.I. (2011). Porivnyalna kharakterystyka metodologichnykh pidkhodiv u sotsiologichnykh doslidzhennyakh [Comparative characteristics of methodological approaches in sociological research]. Aktualni problemy sotsiologii, psykhologii, pedagogiky – Actual problems of sociology, psychology, pedagogy, 13, 103-110 [in Ukrainian].

Shabliy, O.I. (2012). Osnovy suspilnoi geografii [Basics of Human Geography]. Lviv: LNU imeni Ivana Franka, 296 [in Ukrainian].

Shabliy, O.I. (2001). Suspilna geografiya: teoriya, istoriya, ukrainoznavchi studii [Human geography: theory, history, ukrainian knowledge]. Lviv: LNU im. I. Franka, 744 [in Ukrainian].

Baxter, J., & Eyles, J. (1997). Evaluating qualitative research in social geography: Establishing “Rigor” in interview analysis. Transactions of the Institute of British Geographers, 22, 505-525.

Clark, G.L. (1998). Stylized facts and close dialogue: methodology in economic geography. Annals of the Associa-tion of American Geographers, 88, 73-87.

Flowerdew, R., & Martin, D. (2005). Methods in human geography: a guide for students doing a research project. Harlow: Pearson, 366.

Harvey, D. (2006). The Sociological and Geographical Imaginations. International journal of Politics, Culture and Society, 18, 211-255. Retrieved from: http://www.urbanlab.org/articles/Harvey%20soc%20geo%20imagination.pdf.

Hurst, М.E. (1985). Geography has neither existence nor future. The Future of Geography, 59-91 [in English].

Ley, D. (1988). Interpretive social research in the inner city. Research in human geography, 121-138 [in English].

Philip, L.J. (1998). Integrating Quantitative and Qualitative Approaches to Social Research in Human Geography – an Impossible Mixture? Environment and Planning A, 30(2), 261-276.

Stuart, A., & Gill, V. (2006). Approaches to Human Geography. SAGE Publications Ltd, 360.

Цитування

To the methodology of socio-geographical research of the internal displacement of the population
(2019) Human Geography Journal
Crossref

Опубліковано
2019-06-04
Цитовано
Як цитувати
Niemets, L., Lohvynova, M., & Suptelo, O. (2019). Cоціологічні методи в суспільно-географічних дослідженнях: особливості застосування. Часопис соціально-економічної географії, 26, 13-23. https://doi.org/10.26565/2076-1333-2019-26-02