Інтеграція поняття «інформаційна війна» в освітній процес здобувачів вищої освіти спеціальності «Журналістика»

  • Любов Марківна Хавкіна Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-5133-5252
Ключові слова: інформаційна війна, інформаційна безпека, журналістська діяльність, комунікація, освітній процес, прикладні соціально-комунікаційні технології (ПСКТ), соціальна відповідальність, довіра аудиторії, медіаграмотність, ефективність

Анотація

Ситуація геополітичної інформаційної війни та максимальна актуалізація в останні роки цього поняття в українському суспільстві спричинили необхідність наскрізних змін у змісті та контекстному полі освітнього процесу здобувачів вищої освіти спеціальності «Журналістика». З одного боку, комунікаційний феномен інформаційних війн та інформаційної безпеки потребує окремого представлення в системі навчальних дисциплін, з другого боку – переважна більшість дисциплін і матеріалу, що вивчається в їх межах, потребують теоретичного і практичного переосмислення та оновленої подачі з урахуванням обставин інформаційної боротьби. У статті розглянуто інтегрування поняття «інформаційна війна» та суміжних понять у освітній процес майбутніх журналістів у кількох аспектах, пов’язаних із етико-правовою специфікою журналістської діяльності в умовах інформаційних війн, креативно-функціональними параметрами, категоріями аудиторії та її медіаграмотності тощо. Інформаційні війни типологізуються з огляду на сфери їх розгортання, та доводиться необхідність представлення в навчальному процесі цього явища в максимально широкому розумінні і в усіх проявах, зокрема максимально віддалених від політичного контексту. А саме, йдеться про інтегрування в освітній процес інформації щодо інформаційних війн у максимальній кількості сфер життєдіяльності соціуму: це зовнішня і внутрішня політика, геополітика, релігія, соціальне життя, наука, культура, освіта, спорт, бізнес (зокрема війни брендів) тощо. Акцентовано на особливостях інформаційної війни як різновиду прикладних соціально-комунікаційних технологій (ПСКТ), що передбачають чітко визначену практичну мету комунікації та заздалегідь розроблену цілісну систему взаємопов’язаних шляхів, засобів і інструментів досягнення наперед визначеного результату. Інтегрування такого підходу в журналістський процес потенційно загрожує виходом за межі журналістської етики та втратою довіри аудиторії. Тож система журналістських дисциплін у межах освітнього процесу повинна наразі забезпечувати формування у здобувачів свідомого ставлення до журналістської діяльності в ситуації актуалізованих інформаційних війн, а також соціальної відповідальності у ставленні до своєї професійної діяльності, з урахуванням додаткових загроз і небезпек, пов’язаних із проблемою пошуку балансу, – із долученням до забезпечення інформаційної безпеки держави і соціуму, з одного боку, та неперейденням межі ефективного інформування та пропаганди, з другого.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1
Опубліковано
2021-11-20
Як цитувати
Хавкіна, Л. М. (2021). Інтеграція поняття «інформаційна війна» в освітній процес здобувачів вищої освіти спеціальності «Журналістика». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації», (17). вилучено із https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/17974
Розділ
ПРИКЛАДНІ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ