Латинська мова в медіапросторі та повсякденні

  • Лариса Анатоліївна Копилова Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, Україна http://orcid.org/0000-0002-6363-2086
  • Олександра Веніамінівна Литовська Харківський національний медичний університет https://orcid.org/0000-0002-1521-308X
Ключові слова: медіапростір, латинська мова, ЗМІ, мистецтво, повсякдення, соціальні мережі, глобалізація, масова культура, елітарна культура

Анотація

Стаття присвячена виявленню варіантів використання латинської мови в медіапросторі та повсякденні. У роботі порівнюється функціонування латинської мови в україномовному та англомовному медіапросторі. Розглядається наявність латинських висловів у медіа, а також потрактування в ЗМІ термінів, запозичених із латинської мови, шляхом тлумачення їх етимології. Звертається увага на використання абревіатур у соціальних мережах, ЗМІ та в повсякденні; розглядаються також латинськомовні девізи різних установ, зокрема університетів, громадських організацій, підприємств тощо. У контексті повсякдення латинські вислови виділяються у варіантах татуювань, написів на товарах та ін.; акцентується увага на експлуатуванні латинської мови в неймінгу та брендингу; розглядаються ситуації вживання латинської мови у сфері культури, зокрема в назвах кіно- і телепродукції, творчих колективів і об’єднань, вживання латинської мови персонажами в кінематографії та літературі. Диференціюється використання латинської мови з метою історичної достовірності, для характеристики професії чи соціального походження персонажів творів та з метою привернути увагу до назви твору. Окрему увагу в роботі приділено так званій «живій латині», що передбачає переклад сучасних та класичних художніх текстів латинською мовою, а також розвиток навичок усного мовлення при вивченні латини. Розглядається латинська мова й у контексті офіційної мови Ватикану; вивчаються подкасти та радіо, що транслюються латинською мовою, латинськомовна версія Wikipedia та ін. Частково акцентується латина як мова навчання / освіти та науки, зокрема її професійне використання в галузях медицини, фармацевтики, права, філософії тощо. Привертається увага до інтеграції латини у простір соціальних мереж та різноманітних цифрових платформ з метою обміну досвідом між освітянами та забезпечення новітніх методів поширення навчального контенту. Огляд та систематизація варіантів використання латини в медіапросторі та повсякденні дає змогу охарактеризувати її як універсальний інструмент глобалізації мовної картини світу, з урахуванням сучасного стану та подальших перспектив, інтелектуально-культурного рівня суспільства. У статті виокремлюються нові функції, виконувані латинською мовою у ХХІ столітті, зокрема такі, що передбачають її здатність виступати показником / маркером якісного рівня ЗМІ; сегментування аудиторії за параметром освіченості; створення ефекту мовно-інтелектуальної гри.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1
Опубліковано
2020-12-09
Як цитувати
Копилова, Л. А., & Литовська, О. В. (2020). Латинська мова в медіапросторі та повсякденні. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації», (17). вилучено із https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/16536
Розділ
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ