Представлення конституційних цінностей у щотижневику «Дзеркало тижня. Україна» (вересень – листопад 2019 р.): типологічний аспект

  • Євгенія Сергіївна Литвишко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: цінність, антицінність, антицінністьмедіатекст, мас-медіа

Анотація

Поняття «ціннісна домінанта» активно використовується як в лінгво-культурологічних дослідженнях, так і в аналізі текстів. Багато вчених зацікавлені вивченням ціннісних домінант через те, що саме за їх допомогою можна визначити фразеологічні одиниці, які дозволяють зрозуміти сутність динамічних процесів, які відбуваються в національній культурі і в ментальності народу – носія і творця мови. Задля дослідження була використана Конституція України, стаття 3: «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю». Метою статті є використання конституційних цінностей в сильних позиціях медіатексту, а також визначення контексту, в якому вони використовуються. На основі кількісного аналізу, було встановлено, що такі цінності, як «ЛЮДИНА», «ЖИТТЯ», «БЕЗПЕКА» і «ЗДОРОВ’Я» зустрічаються найчастіше в проаналізованих медіатекстах, але не було жодного випадку використання цінностей «ЧЕСТЬ», «ГІДНІСТЬ», «НЕДОТОРКАННІСТЬ». Ми дійшли висновку, що конституційні цінності можна поділити на такі категорії: фізичні («ЖИТТЯ», «БЕЗПЕКА», «ЗДОРОВ’Я»), духовні («ЧЕСТЬ», «ГІДНІСТЬ») та центричні («НЕДОТОРКАННІСТЬ»), але всі вони належать до ціннісної домінанти «ЛЮДИНА», використання якої є найчастотнішим в проаналізованих медіатекстах. При тому контекст апелювання до цінності «ЛЮДИНА» зазвичай не є позитивним, тобто її використання в медіатексті часто занурено в негативний контекст, позначений антицінностями.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Євгенія Сергіївна Литвишко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Аспірантка кафедри журналістики філологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; асистент кафедри журналістики Національного університету «Одеська юридична академія».

Посилання

1
Опубліковано
2019-12-29
Як цитувати
Литвишко, Є. С. (2019). Представлення конституційних цінностей у щотижневику «Дзеркало тижня. Україна» (вересень – листопад 2019 р.): типологічний аспект. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації», (15). вилучено із https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15104
Розділ
ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ, СТРУКТУРИ ТА СТИЛІСТИКИ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ