Символіка в сучасній мотожурналістиці

  • L. Hrubnik Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • N. Nechaieva Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: мотожурналістика, спеціалізовані медіа, символіка, комунікація, контент-аналіз, комунікативний потенціал, заголовок, тваринні символи, «Мото»

Анотація

Стрімкий розвиток медіа та перенасичення інформаційного ринку стали причиною переорієнтації традиційних засобів масової інформації. Зокрема, змінили вектор роботи спеціалізовані медіа, які раніше орієнтувалися на певний сегмент аудиторії. У сучасних умовах ці ЗМІ перетворюються з вузькоаудиторної преси на універсальний комунікатор, який виокремлює не аудиторію, а інформацію. Орієнтація на більш широку аудиторію зумовлює спрощення спеціалізованих текстів, що призводить до появи в їх мові нехарактерних елементів, зокрема символів. Подібні процеси відбуваються в мотожурналістиці. У пропонованій роботі розглядаються поняття «мотожурналістика» та «символ». Крім того, досліджується вплив символів на зміст та комунікативний потенціал спеціалізованих текстів на мотоциклетну тематику. Робота заснована на низці наукових публікацій, що підтверджує загальну об’єктивність опублікованого матеріалу. Практична частина дослідження включає в себе аналіз найпопулярнішого на території України друкованого видання на мотоциклетну тематику «Мото».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Архів журналу «Мото» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://www.zr.ru/archive/moto/.

Бойко О. Символ у міжкультурній комунікації [Електронний ресурс] / О. Бойко. — Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/.

Жан Ж. Знаки и символы / Ж. Жан. — М., 2002.

Лотман Ю. Символ в системе культуры : избр. ст. [Электронный ресурс] / Ю. Лотман. — Таллинн, 1992. — Т. 1. — С. 191–199. — Режим доступа : http://www.philology.ru/literature1/lotman-92e.htm.

Павлюк Л. Знак, символ, міф у масовій комунікації / Л. Павлюк. — Львів : ПАІС, 2006. — 120 с.

Полная энциклопедия символов и знаков / авт.-сост. В. В. Адамчик. — Минск : Харвест, 2008. — 607 с.

Потапенко О. Словник символів [Електронний ресурс] / О. Потапенко, М. Дмитренко, Г. Потапенко та ін. ; редакція часопису «Народознавство», 1997. — Режим доступу : http://ukrlife.org/main/evshan/symbol.htm.

Юнг К. Г. Архетип и символ / К. Г. Юнг. — М., 1991.

Опубліковано
2018-12-03
Як цитувати
Hrubnik, L., & Nechaieva, N. (2018). Символіка в сучасній мотожурналістиці. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації», (12), 110-113. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/11833
Розділ
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ