Роль журналістів у формуванні дискурсу публічних подій

  • О. Д. Зіненко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: журналістика, медіадискурс, публіка, публічні події, громадські події, культура

Анотація

У статті досліджується роль журналістів у дискурсі публічних подій в Україні та залежність медіа від політичних, економічних, ідеологічних фреймів. Дослідниця аналізує факти взаємодії журналістів та організаторів публічних заходів, визначає ролі, які виконують журналісти, репрезентуючи публічні заходи в медіа, та висловлює думку про необхідність перегляду підходів до добору новин та інтерпретацій фактів дійсності, що спираються на стереотипні уявлення про журналістику як інструмент реклами та пропаганди.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бахтєєв Б. Новий рік: телевізійна ка(з)ка) [Електронний ресурс] / Б. Бахтєєв // Детектор медіа. — 2018. — 4 січня. — Режим доступу : http://detector.media/kritika/article/133460/2018-01-04-novii-rik-televiziina-kazka/.

Вахштайн В. С. Социология повседневности: от «практики» к «фрейму». Гофман И. Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта / В. С. Вахштайн ; пер. с англ. ; под ред. Г. С. Батыгина и Л. А. Козловой ; вступ. ст. Г. С. Батыгина. — М. : Ин-т социологии РАН, 2003.

Велодень 2018. [Електронний ресурс] / ХТ-сообщество туристов и велосипедистов. — 2018. — 31 січня. — Режим доступу : http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=17&t=404377.

Грузинський В. Реформа новинних ньюзрумів у регіонах: безглузда і нещадна. Або «хоч греблю гати»? [Електронний ресурс] / В. Грузинський, С. Мамаєв // Детектор медіа. — 2017. — 29 грудня. — Режим доступу : http://stv.detector.media/reformuvannya/regional_movnyky/reforma_novinnikh_nyuzrumiv_u_regionakh_bezgluzda_i_neschadna_abo_khoch_greblyu_gati/.

Ґіллмор Д. Mediactive / Ден Ґіллмор ; пер. з англ. Олександра Головка. — Запоріжжя : Interlink Academy for International Dialog and Journalism, Institute for Society and Communication, 2017. — 213 с.

Кулик В. Медійний дискурс між відбиванням і творенням / В. Кулик // Кулик В. Дискурс українських медій: ідентичності, ідеології, владні стосунки / Кулик В. — К. : Критика, 2010. — 657 c.

Йоргенсен М. В. Дискурс-анализ. Теория и метод / Мариана В. Йоргенсен, Луиза Дж. Филлипс ; пер. с англ. — 2-е изд., испр. — Х. : Гуманит. центр, 2008. — 352 с.

Мак-Квейл Д. Теорія масової комунікації / Девід Мак-Квейл ; перекл. з англ. О. Возьна, Г. Сташків. — Львів : Літопис, 2010. — 583 с.

Нагаевщук А. Реакция харьковчан: «У нас Масленица страшнее Хэллоуина» [Електронний ресурс] // Накипело. — 2017. — 27 лютого. — Режим доступу : http://nakipelo.ua/reaktsiya-harkovchan-u-nas-maslenitsa-strashnee-hellouina/.

Потятиник Б. Медіа: ключі до розуміння / Б. Потятиник. — Львів : ПАІС, 2004. — 256 с.

Почепцов Г. Від покемонів до гібридних війн: нові комунікативні технології ХХІ століття / Г. Почепцов. — К. : Видавн. дім «Києво-Могилянська академія», 2017. — 260 с.

Ширки К. Когнитивный излишек способен изменить мир / Клей Ширки ; пер. с англ. К. Милинова [Электронный ресурс] // TEDx. — 2010. — Режим доступа : https://www.ted.com/talks/clay_shirky_how_cognitive_surplus_will_change_the_world?language=ru#t-52988.

Опубліковано
2018-12-02
Як цитувати
Зіненко, О. (2018). Роль журналістів у формуванні дискурсу публічних подій. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації», (12), 62-67. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/11780
Розділ
МЕДІАКУЛЬТУРА І ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ