Лідери думок як суб’єкти й інструменти комунікації видавництва

  • Т. С. Єжижанська Київський університет імені Бориса Грінченка
Ключові слова: лідери думок, книжкові видавництва, PR, зв’язки з громадськістю, PR-комунікації, видавнича комунікація

Анотація

Стаття присвячена вивченню ролі лідерів думок у РR-діяльності книжкових видавництв України. У дослідженні розкрито зміст поняття «лідери думок», охарактеризовано їх різновиди, з’ясовано методи залучення лідерів думок до РR-комунікацій видавництва, а також виявлено їхній вплив на ефективність РR-діяльності українських книжкових видавництв. Залучення лідерів думок РR-фахівцями видавництв до комунікації з цільовими аудиторіями дозволяє підвищити довіру як до самого видавництва, так і до його книг, сформувати позитивне ставлення до бренду видавництва, стимулювати читачів до бажаної поведінки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Personal influence: the part played by people in the flow of mass communications / Elihu Katz & Paul F. Lazarsfeld ; with a new introduction by Elihu Katz and a foreword by Elmo Roper. — 2nd ed. — New Brunswick, N. J. : Transaction Publishers, 2006. — 400 p.

Водолазька С. А. Сучасна видавнича галузь східноєвропейського регіону: інноваційні детермінанти та актуальні трансформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. наук із соц. ком. : 27.00.05 / Водолазька Світлана Анатоліївна. — К., 2016. — 28 с.

Душкина М. Р. PR и продвижение в маркетинге: коммуникации и воздействие, технологии и психология : учеб. пос. / М. Р. Душкина. — СПб. : Питер, 2010. — 560 с.

Завершився збір коштів на 3-тю чергу видань краудфандингу [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://komubook.com.ua/blog/zavershyvsya-zbir-koshtiv-na-3tyu-chergu-vydan.

Как работать с влиятельными? 6 способов привлечения opinion leaders // Marketing Media Review (09 Марта 2016) [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://mmr.ua/show/kak_rabotaty_s_vliyatelynymi#518429267.1516823858.

Королько В. Г. Паблик рілейшнз: наукові основи, методика, практика / В. Г. Королько. — К. : Скарби, 2001. — 400 с.

Крайнікова Т. С. Культура медіаспоживання в Україні: від консьюмеризму до просьюмеризму / Тетяна Крайнікова / за наук. ред. проф. В. В. Різуна. — Бориспіль : Люксар, 2014. — 372 с.

Лаврова А. Н. PR-деятельность книжных издательств как фактор взаимодействия с медиапространством : автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. филол. наук : 10.01.10 – журналистика / Лаврова Анна Николаевна. — М., 2016. — 28 с.

Михайлин І. Л. Основи журналістики : підручн. / І. Л. Михайлин. — 5-те вид. перероб. та доп. — К. : Центр учбової літ-ри, 2011. — 496 с.

Почепцов Г. Г. Паблик рилейшнз для профессионалов : учеб. / Г. Г. Почепцов. — М. : Рефл-бук ; К. : Ваклер, 2002. — 624 с.

Спецпроект: план по популяризации литературы среди населения. Часть первая. Руководство для издательств. Шаг первый: взаимодействие с лидерами мнений [Электронный ресурс] / Татьяна Кисельчук. — 17.12.2015. — Режим доступа : http://artmisto.net/2015/12/17/spetsproekt-plan-po-populyarizatsii-literaturyi-sredi-naseleniya-chast-pervaya/.

ТОП-20 українських видавничих брендів / О. А. Снічук [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://forbes.net.ua/magazine/forbes/1406427-rejting-izdatelskih-brendov.

Щепилова Г. Г. Теория многоступенчатого потока информации: новое прочтение / Г. Г. Щепилова // МедиаАльманах. — 2013. — № 5. — С. 8–13.

Опубліковано
2018-12-02
Як цитувати
Єжижанська, Т. (2018). Лідери думок як суб’єкти й інструменти комунікації видавництва. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації», (12), 51-58. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/11778
Розділ
МЕДІАКУЛЬТУРА І ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ