Теоретичний доробок Н. Лумана як методологічне підґрунтя медіадосліджень

  • В. А. Маркова Харківська державна академія культури
Ключові слова: Н. Луман, медіадослідження, мас-медіа, теорія комунікації, соціальні комунікації, системна теорія

Анотація

Зазначається необхідність застосування інструментарію теорії комунікації Н. Лумана при проведенні медіадосліджень. Розглянуто основні положення теорії комунікації Н. Лумана в контексті його системної теорії. Висвітлена сутність поглядів вченого на феномен мас-медіа. Визначено оригінальність його рецепції зазначеного феномену. Проаналізована можливість застосування основних положень теорії комунікації Н. Лумана як методологічного підґрунтя сучасних медіадосліджень.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Крейк А. И. К вопросу об использовании понятия «наблюдатель» в научном дискурсе Никласа Лумана / А. И Крейк, Е. В. Комф, И. П. Карпова // Современные проблемы науки и образования. — 2014. — № 3. — Режим доступа : http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=13175. — Дата обращения : 03.05.2018.

Луман Н. Реальність мас-медіа / Н. Луман. — К. : ЦВП, 2010. — 158 с.

Маклюэн Г. М. Понимание Медиа: внешние расширения человека / Г. М. Маклюэн. — М. : Гиперборея ; Кучково поле, 2007. — 464 с.

Назарчук А. В. Учение Никласа Лумана о коммуникации / А. В. Назарчук. — М. : Весь Мир, 2012. — 248 с.

Різун В. В. Методи соціальнокомунікаційних досліджень / В. В. Різун, Т. В. Скотникова // Наукові записки Ін-ту журналістики. — 2013. — Т. 52. — С. 49–53. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2013_52_8.

Різун В. В. Начерки до методології досліджень соціальних комунікацій / В. В. Різун // Психолінгвістика. — 2012. — Вип. 10. — С. 305–314. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2012_10_44.

Холод О. М. Постулати соціального інжинірингу (або специфіка формування концепцій соціального інжинірингу, соціальних комунікацій і комунікаційних технологій у працях Г. Почепцова, В. Різуна й О. Холода) / О. М. Холод // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. — 2016. — № 4. — С. 28–39. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2016_4_7.

Эко У. О прессе / У. Эко // Эко У. Пять эссе на тему этики / У. Эко. — М., 2003. — Режим доступа : http://www.e-reading.mobi/book.php?book=1037038.

Weinbach C. Systemtheorie und Gender: Geschlechtliche Ungleichheit in der functional differenzierten Gesellschaft / Weinbach C. // С. Kampmann, A. Karentzos, T. Küpper (Hg.). Gender Studies und Systemtheorie. Studien zu einem Theorietransfer. — Bielefeld, 2004.

Опубліковано
2018-12-02
Як цитувати
Маркова, В. (2018). Теоретичний доробок Н. Лумана як методологічне підґрунтя медіадосліджень. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації», (12), 14-18. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/11771
Розділ
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ