Трансдисциплінарна модель командного підходу в процесі лікування та медико-соціального супроводу хворих на алопецію

  • Костянтин Володимирович Аймедов Одеський національний медичний університет МОЗ України, м. Одеса.
  • Володимир Володимирович Живілко Одеський національний медичний університет МОЗ України, м. Одеса.
  • Христина Олегівна Молдавська Одеський національний медичний університет МОЗ України, м. Одеса.
Ключові слова: Алопеція, дерматологічне захворювання, мультидисциплінарна, міждисциплінарна та трансдисциплінарна моделі.

Анотація

У статті розглянуто мультифакторність такого захворювання, як алопеція. Авторами відзначено, що, не зважаючи на комплексність та етапність заходів допомоги хворим на алопецію, які наведено у стандартному клінічному протоколі, сам протокол потребує доповнення психосоціальними складоввими на всіх етапах: діагностики, лікування, реабілітації та профілактики. Запропоновано впровадження і використання трансдисциплінарної моделі командної роботи, перевагою якої є ефективна взаємодія лікарів (лікар-дерматолог, психолог, терапевт, ендокринолог, онколог, отоларинголог, гінеколог, терапевт та/або інші спеціалісти за необхідністю)та хворого і його найближчого оточення. Усі вони тісно співпрацюють, спрямовуючи дії як на лікування безпосередньо, так і на створення комфортних умов та адаптацію пацієнта з алопецією під час його медико-соціального супроводу. У роботі наведено деякі результати використання трансдисциплінарної моделі командного підходу у лікуванні пацієнтів дерматологічного профілю під час впровадження психопрофілактичних та психокорекційних заходів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Костянтин Володимирович Аймедов, Одеський національний медичний університет МОЗ України, м. Одеса.

д.мед.н., професор, завідувач кафедри психіатрії, наркології, психології та соціальної допомоги.

Володимир Володимирович Живілко, Одеський національний медичний університет МОЗ України, м. Одеса.
Здобувач кафедри психіатрії, наркології, психології та соціальної допомоги; лікар клініки «Центр реконструктивної та відновної медицини» Одеського національного медичного університету.
Христина Олегівна Молдавська, Одеський національний медичний університет МОЗ України, м. Одеса.
Студентка.

Посилання

Короткий Н. Г. Пульс-терапия в период манифестации и прогрессирующего течения алопеции на модели мышей линии HRS (экспериментальное исследование) / Н. Г. Короткий, М. А. Стенина, Л. И. Кривов, О. Р. Катунина, Б. Н. Гамаюнов // Клиническая дерматология и венерология. – 2009. – № 5. – С. 9–12.

Самцов А. В. Медикаментозная терапия андрогенетической алопеции: современное состояние проблемы / А. В. Самцов, А. А. Божченко // Клиническая дерматология и венерология. – 2008. – № 1. – С. 11–17.

Адаскевич В. П. Алопеция (гнездная, андрогенетическая, диффузная) / В. П. Адаскевич, О. Д. Мяделец, И. В. Тихоновская. – М. : НГМА, 2000. – 192 с.

Gassmueller J. Topical fulvestrantsolution has no effect on male and postmenopausal female androgenetic alopecia: results from two randomized, proof-of-concept studies / J. Gassmueller, R. Hoffmann, A. Webster // Br. J. Dermatol. – 2008. – Vol. 158, № 1. – P. 109–115.

Коростій В. І. Робота Центру психосоматики, психотерапії та медико-психологічної реабілітації в університетській клініці ХНМУ як модель мультидисциплінарного підходу / В. І. Коростій, Г. В. Паровіна // Український вісник психоневрології. – 2015. – № 2. – С. 110–113.

Михайлов Б. В. Перспективи розвитку психотерапії і медичної психології в Україні в умовах реформування медичної галузі / Б. В. Михайлов // Чоловіче здоров’я, гендерна та психосоматична медицина. – 2015. – № 1–2. – С. 5–10.

Андрашко Ю. В. Современный взгляд на себорейный дерматит. Рациональная тактика лечения легких и неосложненных форм дерматоза / Ю. В. Андрашко, Т. І. Чечерська // Журнал «Дерматолог». – Апрель 2015. – Т. 2, № 04. – С. 46–49.

Морозов П. В. Состояние психического здоровья населения и тенденции развития психиатрической помощи на постсоветском пространстве / П. В. Морозов, Н. Г. Незнанов, О. В. Лиманкин, П. В. Волошин // Український вісник психоневрології. – 2014. – Т. 22, вип. 1(78). – С. 11–17.

Медицинская психология : учебник / И. Д. Спирина, И. С. Витенко, А. К. Напреенко. – Днепропетровск : Промінь, 2014. – 456 с.

Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика : методики и тесты / Д. Я. Райгородский. – Самара : Бахрах-М, 2002. – 672 с.

Хека К. Методика экспресс-диагностики невроза / К. Хека, Х. Хесса [под. ред. Д. Я. Райгородского]. – 2011. – С. 205–207.

Вассерман Л. И. Психологическая диагностика и коррекция в соматической клинике : научно-практическое руководство / Л. И. Вассерман, Е. А. Трифонова, О. Ю. Щелкова. – СПб. : Речь, 2011. – 270 с.

Живилко В. В. Психоэмоциональные особенности женщин с алопецией / В. В. Живилко // Journal of Education Health and Sport. – 2015. – № 5 (12). – С. 775–782.

Аймедов К. В. Комплексна програма психосоціального супроводу жінок з алопецією / К. В. Аймедов, В. В. Живилко // Український вісник психоневрології. – 2016. – № 4 (89). – С. 36–40.

Живилко В. В Використання раціонально- емотивної терапії в системі надання допомоги жінкам з алопецією / В. В. Живилко // Актуальні проблеми транспортної медицини. – 2016. – № 3 (45). – С. 52–58.
Опубліковано
2017-09-25
Як цитувати
Аймедов, К., Живілко, В., & Молдавська, Х. (2017). Трансдисциплінарна модель командного підходу в процесі лікування та медико-соціального супроводу хворих на алопецію. Психіатрія, неврологія та медична психологія, 4(1 (7), 66-73. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pnmp/article/view/9308
Розділ
Медична психологія