Аналіз динаміки поширеності та захворюваності на розлади психіки і поведінки внаслідок уживання психоактивних речовин в Україні за період 1990–2014 років

  • Любов Михайлівна Маркозова ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», м. Харків
  • Ігор Володимирович Лінський ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», м. Харків.
  • Олексій Валерійович Бараненко ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», м. Харків.
Ключові слова: Поширеність, захворюваність, психоактивні речовини, алкоголь.

Анотація

Проведено аналіз динаміки поширеності та захворюваності на розлади психіки і поведінки внаслідок уживання психоактивних речовин в Україні за період 1990–2014 років. У результаті роботи встановлено, що відносна кількість гострих та хронічних розладів внаслідок уживання психоактивних речовин порівняно з іншими розладами психіки протягом 5 років залишається майже незмінною. Показник захворюваності на стани алкогольної залежності знизився у 2014 році майже у 2 рази відносно 2008 року. Динаміка захворюваності на залежність від алкоголю та інших психоактивних речовин має протилежний характер: певне її зростання на алкогольну залежність супроводжується зниженням захворюваності від інших психоактивних речовин. Регіональний розподіл захворюваності на психічні та поведінкові розлади внаслідок уживання алкоголю має мозаїчний характер з приблизно однаковим представленням як у переважно
аграрних областях півночі та заходу, так і в індустріальних областях сходу і півдня країни. Поширеність нарко-токсикоманій у 2014 році має чітку зональність.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Любов Михайлівна Маркозова, ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», м. Харків

к.мед.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу клінічної та соціальної наркології.

Ігор Володимирович Лінський, ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», м. Харків.
д.мед.н., професор, завідуючий відділом невідкладної психіатрії та наркології.
Олексій Валерійович Бараненко, ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», м. Харків.
к.мед.н., старший науковий співробітник відділу клінічної та соціальної наркології.

Посилання

Пелипас В. Е. Проблемные ситуации в сфере профилактики злоупотребления психоактивными веществами среди детей и подростков / В. Е. Пелипас, Л. Н. Рыбакова, М. Г. Цеглин // Вопросы наркологии. - 1998. – № 4. – С. 64-67.

American Psychiatric Association Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. – Washington D. C. : American Psychiatric Association, 1997. – 3rd ed. (DSM – 111 – R ).

American Psychiatric Association Diagnostic and Statistical Manual of mental Disorders. – Washington, D.C. : American Psychiatric Association, 2000. – 4th ed. (DMS – TV – TR).

United States Department of Health and Human Services : Tenth Special Report to Congress on Alcohol and Health // Accessed. – 2006. – September 22.

Максимова Н. Ю. Безпека життєдіяльності. Соціально- психологічні аспекти алкоголізму та наркоманії: навчальний посібник для вузів / Н. Ю. Максимова. – Київ : Либідь, 2006. – 327 с.

Хобзей М. К. Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю та інших психоактивних речовин в Україні. Стан наркологічної допомоги населенню України : iнформаційно аналітичний огляд за 1990-2010 рр. / М. К. Хобзей, О. М. Колякова, О. М. Зінченко [та ін.]. – Київ – Харків : Плеяда, 2011. – 138 с.

Волошин П. В. Епідемії алкоголізму та наркотоксикоманій в дзеркалі медичної статистики МОЗ України : aналітично-статистичний довідник 1990-2008 рр. / П. В. Волошин, М. В. Голубчиков, І. В. Лінський, О. І. Мінко [та ін.]. – Харків : Плеяда, 2009. – 168 с.

Мандель А. И. Распространенность и патоморфоз алкоголизма и опийной наркомании в Западной Сибири : aвтореф. дисс. на соискание ученой степени д.м.н. / А. И. Мандель. – Томск, 2000. – 44 с.

Волошин П. В. Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання психоактивних речовин та стан наркологічної допомоги населенню України : інформаційно-аналітичний огляд за 1990-2010 рр. / П. В. Волошин, Н. О. Марута, І. В. Лінський [та ін.]. − Харків : Строков Д. В., 2011. − 144с.
Опубліковано
2017-09-25
Як цитувати
Маркозова, Л., Лінський, І., & Бараненко, О. (2017). Аналіз динаміки поширеності та захворюваності на розлади психіки і поведінки внаслідок уживання психоактивних речовин в Україні за період 1990–2014 років. Психіатрія, неврологія та медична психологія, 4(1 (7), 52-58. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pnmp/article/view/9306
Розділ
Наркологія