Диссоціальний розлад особистості: проблеми теорії та практики

  • Валерий Федорович Простомолотов
Ключові слова: дисоціальний розлад, акцентуйовані особистості, психопатії, соціопат.

Анотація

У статті з клініконозологічних позицій обговорюються всі «за» і «проти» доцільності включення до класифікації розладів особистості диссоціального розладу як достовірно клінічно однорідного. Аргументовано обґрунтовується різнорідність диссоціального розладу особистості, в який штучно включені аномальні особистості різних типів, а в разі недостатності диференціальної діагностики і психічно хворі з невираженими формами ендогенних та екзогенних захворювань. Але до того ж слід зауважити (і ми не відкриваємо цим Америку), що злочини скоюють і так звані нормальні, або акцентуйовані, особистості. Автор вважає, що здоровий глузд і науковий підхід повинні взяти гору. Адже від того, наприклад, що частина хворих на шизофренію (зауважимо, при різних її формах і типах перебігу) веде асоціальний спосіб життя або схильна чинити протиправні дії, не виділена диссоціальна форма шизофренії? Те ж питання можна поставити і відносно хворих на епілепсію, органічні ураження головного мозку та ін.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Смулевич А. Б. Расстройства личности (психопатии) / А. Б. Смулевич // Руководство по психиатрии : в 2-х т. / под ред. А. С. Тиганова. – М. : Медицина, 1999. – Т. 1. – С. 558–606.

Психические расстройства (раздел V «Международнойстатистической класссификации болезней, травм и причин смерти 9-го пересмотра», адаптированный для использования в СССР). – М., 1982. – 82 с.

Ганнушкин П. Б. Избранные труды / П. Б. Ганнушкин. – М. : Медицина, 1964. – 292 с.

МКБ-10. Классификация психических и поведенческих расстройств: Исследовательские диагностические критерии / ВОЗ. – Женева, 1996. – 208 с.

Леонгард К. Акцентуированные личности / К. Леонгард ; пер. с нем. – К. : Выща школа, 1981. – 392 с.

Шостакович Б. В. Клинические варианты расстройств личности (психопатические расстройства) / Б. В. Шостакович // Пограничные психические расстройства / Ю. А. Александровский. – М. : Медицина, 2000. – 496 с. – С. 189–215.

Простомолотов В. Ф. Шизоидное расстройство личности по МКБ-10 и шизоидная психопатия Кречмера: сравнительное клиническое сопоставление и особенности биологической и психической психотерапии / В. Ф. Простомолотов // Журн. «Психиатрия, неврология и медицинская психология. – 2014. – Т. 1, №1. – С. 25–33.
Опубліковано
2017-09-25
Як цитувати
Простомолотов, В. (2017). Диссоціальний розлад особистості: проблеми теорії та практики. Психіатрія, неврологія та медична психологія, 4(1 (7), 33-39. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pnmp/article/view/9303
Розділ
Психіатрія