Клініко-анамнестичні та преморбідні патоперсонологічні характеристики хворих на органічні тривожно-депресивні розлади з порушеннями комплаєнсу до терапії

  • Наталя Віталіївна Криванкова Запорізький державний медичний університет МОЗ України, м. Запоріжжя
Ключові слова: Тривожно-депресивні розлади, органічна психопатологія, тривога, депресія, особистість.

Анотація

Дослідження направлено на виявлення у хворих особливостей психічного реагування, що передували органічному ураженню ЦНС. Концепція дослідження полягає у визначенні ролі особистісних факторів у психопатогенезі тривожно-депресивних розладів органічної ґенези. З метою встановлення клініко-анамнестичних та преморбідних патоперсонологічних особливостей хворих на органічні тривожно-депресивні розлади, проведено обстеження 102 пацієнтів із використанням опитувальника Леонгарда Шмішека та індивідуально-типологічного опитувальника Л. Н. Собчика. За результатами дослідження виявлено анамнестичні кореляти й патоперсонологічні характеристики хворих на органічні тривожно-депресивні розлади. Встановлено такі преморбідні патоперсонологічні особливості хворих, як нестійкість афективної та мотиваційної сфер особистості, емоційна напруженість, внутрішній особистісний конфлікт, патологічна недовіра та боязкість стосовно оточуючих, а також схильність до обсесивних фобічних реакцій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Наталя Віталіївна Криванкова, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, м. Запоріжжя

Здобувач кафедри психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та сексології.

Посилання

Бурчинский С. Г. Депрессивные расстройства в неврологической практике: возможности ноотропов нового поколения / С. Г. Бурчинский // Здоровье Украины. – 2009. – № 15–16 (220–221). –С. 46–47.

Терегулова Д. Р. Депрессия в неврологической практике (на примере болевых синдромов и инсульта) / Д. Р. Терегулова, М. А. Кутлубаев, Л. Р. Ахмадеева // Вестник современной клинической медицины. – 2015. – № 3. – С. 32–36.

Göthe F. Cerebrovascular diseases and depression: epidemiology, mechanisms and treatment / F. Göthe, D. Enache, L. O. Wahlund [et al.] // Panminerva medica Journal. – 2012. – № 54 (3). – P. 161–170.

Аймедов К. В. Тривога під маскою депресії / К. В. Аймедов, К. В. Грибовська // Науковий потенціал молоді – прогрес медицини майбутнього : матер. наук.-практ. конф. з міжнародн. уч. – Ужгород. –2012. – С. 63.

Meroni R. Psychiatric disorders in patients suffering from an acute cerebrovascular accident or traumatic injury, and their effects on rehabilitation: an observational study / R. Meroni, E. Beghi, M. Beghi [et al.] // European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine. – 2013. – № 49 (1). – Р. 31–39.

Ахмедова Д. А. Особенности постинсультной депрессии в раннем и позднем восстановительном периодах / Д. А. Ахмедова, С. З. Хакимова, А. Т. Джурабекова // Инновационная наука. – 2015. – № 6–2. – С. 224–227.

Schöttke H. Post-stroke depression and post-stroke anxiety: prevalence and predictors / H. Schöttke, C. M. Giabbiconi // International Psychogeriatrics Journal. – 2015. – № 27 (11). – P. 54–61.

Zaninotto A. L. Updates and Current Perspectives of Psychiatric Assessments after Traumatic Brain Injury: A Systematic Review / A. L. Zaninotto, J. E. Vicentini, F. Fregni [et al.] // Frontiers in Psychiatry. – 2016. – № 7. – P. 95.

Коростій В. И. Анксиолитические препараты в комплексной терапии тревожных расстройств при психосоматических заболеваниях / В. И. Коростій, А. М. Кожина // НейроNEWS. – 2012. – №8 (43). – С. 21–25.

Коростій В. І. Лікування психічних розладів тривожно-депресивного спектру серед хворих на психосоматичні розлади / В. І. Коростій // Інтегративні підходи в діагностиці та лікуванні психічних і психосоматичних хвороб : матер. наук.-практ. міжрегіон. конф. – Вінниця. – 2010. – С. 52.

Старчина Ю. А. Постинсультная депрессия: научно-обоснованные подходы к выбору терапии / Ю. А. Старчина // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. – 2012. – № 1. – С. 116–120.

Sibolt G. Post-stroke depression and depression- executive dysfunction syndrome are associated with recurrence of ischaemic stroke / G. Sibolt, S. Curtze, S. Melkas [et al.] // Cerebrovascular Diseases Journal. – 2013. – № 36 (5–6). – P. 336–343.
Опубліковано
2017-09-25
Як цитувати
Криванкова, Н. (2017). Клініко-анамнестичні та преморбідні патоперсонологічні характеристики хворих на органічні тривожно-депресивні розлади з порушеннями комплаєнсу до терапії. Психіатрія, неврологія та медична психологія, 4(1 (7), 24-28. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pnmp/article/view/9301
Розділ
Психіатрія