Рівень комплаєнсу хворих з синдромом алкогольної залежності на етапах активного протиалкогольного лікування

  • Наталя Миколаївна Лісна Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 61022, м. Харків, майдан Свободи, 6; Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України», 61068, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 4, Україна https://orcid.org/0000-0003-2520-6593
Ключові слова: алкогольна залежність, комплаєнс, мотивація до лікування

Анотація

У статті показано, що однією з причин виникнення рецидивів й повторних госпіталізацій є низька комплаєнтність хворих, або недотримання ними терапевтичного режиму, особливо на етапі закінчення протиалкогольного лікування. Автором розроблено деякі дефініції, за допомогою яких конкретизовано специфіку феномену комплаєнса хворих на алкогольну залежність; визначено його рівні у даної групи пацієнтів. Виділено соціальні та клінико-психологічні чинники, які сприяють або заважають формуванню комплаєнса. До факторів, що підвищують комплаєнс віднесено: наявність підтримки сім’ї; мотиви вживання алкоголю, які пов’язані з бажанням нейтралізувати негативні емоційні переживання (страх, тривогу, невпевненість); терапевтичні установки на розуміння прихованих причин хвороби та зміну хворобливих стереотипів поведінки; ергопатичний тип ставлення до хвороби; високий рівень суб’єктивного контролю в професійній області; емоційна стабільність, соціальна активність, а також практичність і здатність адекватно оцінювати свій стан. Факторами, які знижують комплаєнтність, є:  молодий вік пацієнта;  часті рецидиви;  повторні госпіталізації; адиктивна мотивація вживання алкоголю; терапевтичні установки на здобуття "вторинного виграшу" від захворювання; апатичний тип ставлення до хвороби;  загальний низький рівень суб’єктивного контролю; конфліктність, недбалість, ригідність мислення. Виділені психологічні чинники формування комплаєнса хворих на алкогольну залежність можуть розглядатися як мішені психопрофілактичних та психокорекційних програм, спрямованих на оптимізацію процесу дотримання терапевтичного режиму пацієнтами з даною патологією, що, у свою чергу, сприятиме запобіганню рецидивів та збереженню ремісій. В основу даної роботи покладені результати досвіду психодіагностичної та психокорекційної роботи з хворими, що залежать від алкоголю, які перебували під спостереженням у клінічних базах ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України".

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Gaponov K.D. Features of clinical arrangement of alcohol dependence in people with different levels of psychosocial stress. Psychiatry, neurology and medical psychology. 2018. No. 1 (9), pp. 43–54. https://doi.org/10.26565/2312-5675-2018-9-06

Clinical psychology: a textbook Edited by BD Karvasarsky. 2007. 960 p.

Minko O.I., Lisna N.M., Markozova L.M. Individual psychological characteristics of people with alcohol dependence and their interdependent relatives, which influence the formation of a therapeutic alliance. Ukrainian Bulletin of Psychoneurology. 2018. No. 3 (96), pp. 39-42.

Lapach S.N., Chubenko A.V., Babich P.N. Statistical methods in biomedical research using Excel. Kyiv: Morion, 2001. 408 p.

Lisna N.M. Psychological interventions aimed at reducing alcohol consumption are recommended by modern clinical guidelines (review of foreign publications). Psychiatry, neurology and medical psychology. 2020. No. 15, pp. 88-94. https://doi.org/10.26565/2312-5675-2020-15-10

Lisna N.M. Study of the level and type of compliance of patients with alcohol dependence. Author's certificate № 21140, dated July 6, 2007.

Lisna N.M. Types of compliance of patients with alcohol dependence. Bulletin of Kharkiv National University. V.N. Karazina. Psychology. 2007. No. 771, pp. 35-41.

Sosin I.K. Evidence-based pharmacy: modern rubrication of indications for the use of laser therapy in narcology. Ukrainian Bulletin of Psychoneurology. 2012. No. 2, pp. 90–91.

Raigorodsky D.Ya. Practical psychodiagnostics. Methods and tests. Tutorial. "BAHRAH-M". 2001. 664 p.

Shestopalova L.F., Lisna N.M. Compliance of people with alcohol dependence: a monograph. Kh.: VN KhNU Karazina. 2012. 156 p.

Опубліковано
2021-12-01
Як цитувати
Лісна, Н. М. (2021). Рівень комплаєнсу хворих з синдромом алкогольної залежності на етапах активного протиалкогольного лікування. Психіатрія, неврологія та медична психологія, (18). https://doi.org/10.26565/2312-5675-2021-18-05
Номер
Розділ
Медична психологія