Результати дослідження частоти нових випадків непсихотичних психічних розладів у студентів закладів вищої освіти

  • Ольга Сидорівна Юрценюк Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», пл. Театральна, 2, м. Чернівці, Україна, 58002 https://orcid.org/0000-0002-1450-1530
Ключові слова: студенти, непсихотичні психічні розлади, діагностика, афективні розлади, профілактика

Анотація

Актуальність. Тенденція збільшення психічних розладів, особливо за рахунок межових, яка простежується останні роки,
вимагає пошуків нових підходів до збереження психічного здоров’я, профілактики та особливо, ранньої діагности непсихотичних
психічних розладів (НПР).
Мета дослідження. Дослідити частоту та стуктуру нових випадків непсихотичних психічних розладів у студентів закладів
вищої освіти.
Матеріали і методи. Нами, протягом 2015-2017 рр., з дотриманням принципів біоетики та деонтології проведено суцільне комплексне обстеження 1235 студентів. Застосовані методи: клінічний, клініко-психопатологічний, клініко-епідеміологічний,
клініко-анамнестичний, експериментально-психологічний та статистичний. Вибірка не мала суттєвих відмінностей за статевим і
віковим складом, місцем мешкання, формою навчання. Обстеження проводили в міжсесійний період.
Результати. Оцінку первинних випадків НПР, що були виявлені при повторному обстеженні, проводили серед практично
здорових студентів за результатами І-ного обстеження й порівнювали отримані дані зі структурою НПР, які було діагностовано
нами в усій когорті досліджених при І-му поперечному зрізі.
Більшість студентів у яких при первинному обстеженні не було виявлено психічної патології залишилися практично здоровими і через рік (858 осіб, 93,46 %). Аналізуючи структуру НПР, що виникли за вказаний період у даного контингенту, був вужчим
у порівнянні з виявленими хворими при первинному обстеженні. Головним чином, НПР були представлені афективними розладами (F30.0, F32.0, F34.0) та невротичними, пов’язаними зі стресом та соматоформними розладами (F40.1, F41.2, F42.0, F43.20,
F43.21, F43.22). Цікавим фактом виявилось те, що в структурі НПР виявлених при повторному обстеженні були відсутні інші, крім
діагностованих раніше при первинному обстеженні, категорії психічної патології за МКХ-10.
Висновки. Таким чином, структура нових випадків НПР, діагностованих протягом року навчання, представлена переважно
НПР афективного (1,2%) та невротичного регістрів (5,34%) (у співвідношенні ≈ 1/5 відповідно), отже інші форми психічної патології швидше виникають в період до початку навчання або при тривалому навчанні. Отже доцільною є спрямованість заходів
психопрофілактики у напрямках підвищення стресостійкості студентів та їх адаптаційних можливостей.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Lazos H.P. Post-traumatic growth: theoretical models, new perspectives for practice. Aktualni problemy psykholohii. 2016. Vol. 1(45), pp. 120-127. [In Ukr.]

Brailovskaia J., Schönfeld P., Zhang X.C. [et al.] A cross-cultural study in Germany, Russia, and China: are resilient and social supported students protected against depression, anxiety, and stress? Psychol Rep. 2018. Vol. 121(2), pp. 265-81. https://doi.org/10.1177/0033294117727745

Kozhyna H.M., Markova M.V., Marakushyn D.I. [et al.] A comprehensive system of psychoprophylaxis for the development of maladaptation in students in the first years of study. Arkhiv psykhiatrii. 2016. Vol. 22(4), pp. 51-55. [In Ukr.] http://nbuv.gov.ua/UJRN/apsuh_2016_22_4_12

Velten J., Bieda A., Scholten S. [et al.] Lifestyle choices and mental health: a longitudinal survey with German and Chinese students. BMC Public Health [Internet]. 2018[cited 2020 Aug 19]; 18(1):632. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5956886/pdf/12889_2018_Article_5526. pdf https://doi.org/10.1186/s12889-018-5526-2

Lukat J, Margraf J, Lutz R, van der Veld WM, Becker ES. Psychometric properties of the positive mental health scale (PMH-scale). BMC Psychol [Internet]. 2016 [cited 2020 Sep 19];4:8. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4748628/pdf/40359_2016_Article_111.pdf https://doi.org/10.1186/s40359-016-0111-x

Yurtsenyuk OS Prevalence and complex treatment of neurotic, stress-related and somatoform disorders in students of diff erent courses and specialties. Psychiatry, neurology and medical psychology. 2020. No 13, рр. 43-48 [In Ukr.] https://doi.org/10.26565/2312-5675-2020-13-07

Yurtsenyuk O.S. Gender diff erences in the level of alexithymia in students with non-psychotic mental disorders. Psychiatry, neurology and medical psychology. 2019. No11, рр. 23-27. [In Ukr.] https://doi.org/10.26565/2312-5675-2019-11-03

Burtsev AK. Features of mental adaptation of university students of various profiles. Visnyk asotsiatsii psykholohiv Ukrainy. 1999. No 1, pp. 110-115 [In Rus.]

Stelcer B., Cybulski M., Kryvenko I., Yurtsenyuk O. [et al.] Personality and behavioural health resources in Ukrainian students pursuing healthcare degrees: preliminary study. Scientifi c studies in social and political psychology. 2019. Vol. 44, pp. 103-117. https://doi.org/10.33120/ssj.vi44(47).122

Yurtsenyuk OS Infl uence of teaching load on the peculiarities of psychic status of students of higher educational institutions. Georgian medical news. 2018. № 9 (282). рр.107-112. Scopus ISSN 1512-0112 https://cdn.website-editor.net/480918712df344a4a77508d4cd7815ab/fi les/uploaded/V282_N9_September_2018.pdf [In Ukr.]

Pashkovskyy VM, Yurtsenyuk OS. Comorbidity of non-psychotic mental disorders and neurologic symptoms among young people. Wiadomości Lekarskiе. 2020. Vol. LXXIII. ISSUE 8. рp. 1605-1609 Scopus ISSN 0043-5147.

Yurtsenyuk OS Model of multinomial logistic regression and construction of a decision tree to determine the risk factors for the development of non-psychotic mental disorders in students of higher educational institutions / OS Yurtsenyuk // Psychiatry, neurology and medical psychology. 2020. No 14, рр. 26-32. [In Ukr.] https://doi.org/10.26565/2312-5675-2020-14-03

Опубліковано
2021-08-18
Як цитувати
Юрценюк, О. С. (2021). Результати дослідження частоти нових випадків непсихотичних психічних розладів у студентів закладів вищої освіти. Психіатрія, неврологія та медична психологія, (17). https://doi.org/10.26565/2312-5675-2021-17-03
Номер
Розділ
Психіатрія