Клініко-психопатологічна особливості галюцинаторно-параноїдних розладів при судинних деменціях тяжкого ступеня вираженості

  • Konstantin V. Shevchenko-Bitensky Державна установа "Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров'я України"; м. Одеса, пров. Лермонтовський, 6, 65014 https://orcid.org/0000-0003-4572-3539
Ключові слова: деменція, галюцинаторно-параноїдні розлади, клініко-психопатологічні особливості

Анотація

Мета даного дослідження — визначити клініко-психопатологічні особливості галюцинаторно-параноїдних розладів при судинних деменціях тяжкого ступеня вираженості.

Вивчення клініко-психопатологічної структури галюцинаторних і параноїдних розладів у хворих при судинних деменціях тяжкого ступеня вираженості було проведено на вибірці 34 пацієнтів зі змішаною корково-підкірковою дисфункцією з галюцинаторно-параноїдними симптомами — F01.3 (1-2), що склали основну групу. В якості контрольної групи в дослідженні брали участь 29 пацієнтів з судинною деменцією тяжкого ступеня вираженості (F01.3), не ускладненою галюцинаторно-параноїдними розладами.

Для реалізації мети та завдань дослідження був використаний комплекс методів дослідження, що включав клініко-психопатологічний метод, доповнений шкалою поведінкових розладів (Bahav-AD), нейропсихіатричним опитувальником (NPI), некогнітивними секціями шкали оцінки ХА (ADAS-Non Cog) та методи статистичної обробки даних.

За результатами дослідження у структурі галюцинаторно-параноїдних розладів у хворих судинних деменціях тяжкого ступеня вираженості виявлені наступні ознаки:          переважання галюцинаторних розладів над параноїдними і паранояльними розладами; домінування в розладах сприйняття частих зорових, слухових і тактильних галюцинацій помірного ступеня вираженості; переважання маячних переконань, що «будинок не є його будинком» та подружжя/доглядач є самозванцями; переважання нерозгорнутих, несистематизованих і уривчастих маячних ідей, які не мають тенденції до розширення; поєднання галюцинаторних і параноїдних розладів з частою безцільною активністю помірно-сильного ступеня вираженості; частою генералізованою тривожністю помірно-сильного рівню вираженості; частими розладами ритму сон/неспання помірно-сильного ступеню вираженості; періодичними помірною розгальмованістю; вираженою відволікаємістю.

Отримані дані слід враховувати при проведенні диференціальної діагностики пацієнтів галюцинаторно-параноїдними розладами при судинній деменції тяжкого ступеня.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Levada O.A., Trailin A.V. Prevalence of psychopathological and behavioral disorders at the stages of development of subcortical vascular dementia in old and old age. Psychiatry and psychopharmacotherapy. P.B. Gannushkina. 2013. No 03. рр. 63-68. [In Rus.]

Mishchenko T.S., Mishchenko V.N. Vascular dementia. NeuroNews. 2011. - No 2/1. рр. 32-34.

Atherosclerosis, dementia, and Alzheimer disease in the Baltimore Longitudinal Study of Aging cohort / H. Dolan, B. Crain, J. Troncoso, S.M. Resnick, A.B. Zonderman et al. // Ann. Neurol. 2010. Vol. 68. рр. 231-240.

Bogolepova A.N. Population awareness of the problem of dementia. Journal of Neurology and Psychiatry. S.S. Korsakova. 2015. No 6. рр. 97-102. [In Rus.]

Korolʹ H.M. Multimodal approach to the diagnosis and treatment of vascular dementia. International Neurological Journal. 2014. No 6 (68). рр. 62-68. [In Ukr.]

Damulin IB Cognitive disorders in cerebrovascular pathology. "Medicine and Pharmacy News". 2011. No 5 (356). Access mode: http://www.mif-ua.com/archive/article/16362 (access date: 08/08/2018).

Maruta N.O. Mastering the updated system of diagnostic approaches and criteria for DSM-5: opportunities for professionals working in the field of mental health. Psychiatry, psychotherapy and clinical psychology. 2017. Vol.8 (1). pp.92-103. [In Ukr.]

Martsenkovsky I.A., Kazakova S.E., Martsenkovskaya I.I. Dementia as a comorbid pathological condition (view of the problem through the prism of cholinesterase inhibitor therapy). International Neurological Journal. 2014. No 4 (66). pp. 145-150. [In Ukr.]

Pinchuk I.Ya., Levada O.A., Cherednichenko N.V. Ukrainian adapted version of NPI and application experience. Archive of Psychiatry. 2013, Vol. 19, 3 (74). pp. 63-68. [In Ukr.]

Reisberg B., Auer S.R., Monteiro I.M. Behavioral pathology in Alzheimer’s disease (BEHAVE-AD) rating scale. Int. Psychogeriatr. 1996. Vol. 8 (3). рр. 301-308.

Pruszynski J. Non-cognitive symptoms of dementia. Medycznych. 2015. Vol.7. pp. 477-481.

Jacqueline K. Kueper, Mark Speechley and Manuel Montero-Odasso. The Alzheimer’s Disease Assessment Scale–Cognitive Subscale (ADAS-Cog): Modifications and Responsiveness in Pre-Dementia Populations. A Narrative Review. J Alzheimers Dis. 2018. No 63 (2). pp 423-444.

Antomonov M.Yu. Mathematical processing and analysis of biomedical data. – K., 2006. 556 p. [In Rus.]

Опубліковано
2019-12-28
Як цитувати
Shevchenko-Bitensky, K. (2019). Клініко-психопатологічна особливості галюцинаторно-параноїдних розладів при судинних деменціях тяжкого ступеня вираженості. Психіатрія, неврологія та медична психологія, (12). https://doi.org/10.26565/2312-5675-2019-12-03
Номер
Розділ
Психіатрія