Сучасні погляди на патогенетичні механізми участі лімбічної системи мозку у формуванні больових синдромів при фармакорезистентних лицьових симпаталгіях

  • Євгенія Володимирівна Лекомцева Державна установа «Інститут неврологи, психіатрії та наркологи Національної академії медичних наук України» https://orcid.org/0000-0003-0961-1636
Ключові слова: фармакорезистентні лицьові симпаталгії, лімбіко-ретікулярний комплек

Анотація

Дана робота присвячена фармакорезистентним лицьовим симпаталгіям, які посідають одне з провідних місць серед нейрогенних гострих та хронічних больових синдромів, вони характеризуються тривалим перебігом та виразним больовим синдромом, що є резистентним до проведеної консервативної терапії декількома препаратами. У статті представлені сучасні узагальнені дані щодо етіопатогенезу та ролі лімбічної системи мозку, її інших анатомофізіологичних утворень у генезі та формуванні больових пароксизмів лицьових симпаталгій. Фармакорезистентні лицьові симпаталгії відрізняються від інших больових синдромів більш однотипною локалізацією, тяжкістю клінічних проявів, наявністю неврологічного дефіциту, тривалим рецидивуючим перебігом, резистентністю до різних методів лікування, як терапевтичних, так й нейрохірургічних, різними соматичними ускладненнями. У порушенні вегетативного реагування провідну дезорганізуючу роль відіграє епілептичне або пароксизмальне вогнище, яке розташоване переважно у медіальних структурах лімбіко-ретікулярного комплексу. Встановлено, що основою патогенезу неепілептичних або больових пароксизмів є обмежена судомна активність у різних структурах лімбіко-ретікулярного комплексу, що не досягає формування морфофункціональної епілептичної системи під впливом різних стабілізуючих факторів. Також у патогенетичних механізмах формування больових синдромів при фармакорезистентних лицьових симпаталгіях відіграють певну роль зміни у функціональному стану біль сприймаючої ноцицептивної та антиноцицептивної систем та провідними нейротрансміттерами – глутамату та аспартату, які також є модуляторами судомної й нейропластичної активності головного мозку, прямо та опосередковано приймають участь у нейроексайттоксичному процесі, регулюють процеси збудження й формування больового порогу.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Alieva H.K. Clinical, physiological and biochemical aspects of the vegetative paroxysms pathology, dissertation PhD, 14.00.13. Moscow, 1989. -212 p. [In Russ.]

Bashmakov M.U. Panic attacks (clinical and psychophysiological investigation), dissertation PhD, 14.00.13. Moscow, 1995, p 132.. [In Russ.]

Berezovskaya A.P., Bukov U.N. Neuropathic pain. Siberian journal. – 2008. – N4.- P. 13-16 . [In Russ.]

Vegetative disorders: clinics, diagnostics, treatment / under the reduction of Vein A.M. Moscow: Medical Information Agency, 2000, p 752. . [In Russ.]

Gaevaya M.A. The peculiarities of the vegetative-vascular paroxysms at posttraumatic cerebral arachnoiditis of different localization, dissertation PhD, 14.00.13. Kharkiv, 200, p 184. . [In Russ.]

Grachev U.V. Paroxysmal trigeminal pain. Journal of neurology and psychiatry 2011, №7, pp 84–87. . [In Russ.]

Grinberg M.S. Neurosurger. Moscow: MedPressInform.- 2010, p 1008.. [In Russ.]

Kruzanovski G.N. Phisiological and pathological pain. Pathogenesis 2005, № 1, P. 14. [In Russ.]

Mumentaler M., Mattle H. Neurology. Moscow: MedPressInform, 2009.- 920 p. .[In Russ.]

Neurology under the redaction of Sammuels M. translation from English; Moscow: Practica, 1997.- 638 p. [In Russ.]

Odinak M.M., Michaelenko A.A., Shustov E.B. Vegetative paroxysms: pathogenesis, diagnostics, treatment. Military and medical journal.- 1996. - №11. - P. 37-45. [In Russ.]

Pavlenko S.S. Pain epidemiology: the review. Neurological journal. – 2009, № 1, P. 41-46. [In Russ.]

Phylin V.I., Tolstoy A.D. Pain encyclopedia. About pain appearing, its reasons and how to get it free. Saint-Petersburg: Flamingo. 1996.- 470 p. . [In Russ.]

Zimbaluk V.I., Tretayak M.A., Sapon M.A. et all The pain problem investigation in the literature of former USSR countries. Ukrainian neurosurgery journal, 2005, №4, P. 4–10.. [In Russ.]

Churukanov M.V., Dorohov E.V. Pharmacoresistance neuropathic pain. Neurology, neuropsychiatry, psychosomatic 2013, №2, P. 84–88. [In Russ.]

Yavorskaya N.P. The pain: from molecular mechanisms till clinical aspects. International Neurological Journal, 2011, №3 (41), P. 130–135.[In Russ.]

Agostoni E. R. Frigerio, P. Santoro Atypical facial pain: clinical considerations and differential diagnosis // Neurol. Sci. – 2005. – № 26. – P. 71–74.

Bahra A., Goadsby P.J. Diagnostic delays and mismanagement in cluster headache // Acta Neurol. Scand. – 2004. – Vol. 109. – P. 175–179.

Bouhassira D., Lanteri-Minet M., Attal N. et al. Prevalence of chronic pain with neuropathic characteristics in the general population // Pain. – 2008. - № 136. – P. 380-387.

Brown M.R., Tache J. Hypothalamic peptides: central nervous system control of visceral function // Fed. Proc. - 1981. - Vol. 40. - P. 2565-2569.

Deborah E. Cluster Headache // Headache: The Journal of Head and Face Pain P. – 2015 – P. 757–758.

Gatchel R.J., McGeary D.D., McGeary C.A. et al. Interdisciplinary chronic pain management (past, present and future) // American psychologist. – 2014. – Vol. 69, №2. – P. 119-130.

Hokfelt T., Bartfai T., Bloom F. Neuropeptides: opportunities for drug discovery // The Lancet Neurology. - 2003. - Vol. 2, №8. - P. 463-472.

Perez H., Pinter A., Numez V. Modulation of GABA effects by endocrine factors in the corpus striatum of the rat // J. Physiol. Proc. - 2000. - Vol. 525. - P. 104P-105P.

Perkin G.D. Neurology in general practice. - The United Kingdom: Dunitz Ltd., 2002. - 90 p.

Reddy P. The clinical potentials of endogenous neurosteroids // Drugs today. - 2002. - №7. - P. 465-485.

Silberstein S.D., Lipton R.B., Dalessio D.J. Wolff's headache and other head pain. - New-York: Oxford Universirty Press, 2001. - 625 p.

Smith H.S., Sang C.N. The evolving nature of neuropathic pain: individualizing treatment // European Journal of Pain. - 2002. - Vol. 6, Suppl. B. - P. 18-24.

The International Classification of Headache Disorders // Cephalalgia. – 2004. – Vol. 24. – P. 9–160.

Weiss A.L., Ehrhardt K.P., Tolba R. Atypical facial pain: a comprehensive, evidence-based review // Curr Pain Headache Rep. – 2017. - № 21 (2). – Р. 8-18.

Опубліковано
2019-11-06
Як цитувати
Лекомцева, Є. В. (2019). Сучасні погляди на патогенетичні механізми участі лімбічної системи мозку у формуванні больових синдромів при фармакорезистентних лицьових симпаталгіях. Психіатрія, неврологія та медична психологія, (11). https://doi.org/10.26565/2312-5675-2019-11-05
Номер
Розділ
Неврологія