Особливості копінгу у пацієнтів на різних етапах розвитку цереброваскулярної патології

  • Тетяна Петрівна Яворська Харківська обласна клінічна лікарня – центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України https://orcid.org/0000-0001-7654-5195
Ключові слова: копінг, церебровасулярна патологія, медико-психологічна допомога

Анотація

Стрес-долаюча поведінка – це важлива складова в адаптації особистості до стресових подій та підтримання психологічного балансу. Метою даної роботи було вивчити особливості стрес-долаючої поведінки у хворих з цереброваскулярною патологією (ЦВП) в динаміці її розвитку на різних етапах перебігу хвороби. На базі Харківської обласної клінічної лікарні – центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф протягом 2016 – 2018 років було обстежено 383 пацієнти з цереброваскулярною патологією різного ступеню прояву. Дослідження копінгу проводилося з використанням опитувальника «Способи долаючої поведінки» Р. Лазаруса и С. Фолкмана. У опитуваних з високим ризиком розвитку ЦВП, клінічними проявами патології та пацієнтів після перенесеного мозкового інсульту визначалася в цілому більша напруженість копінгу, ніж у соматично благополучних осіб. Також мав місце дисбаланс форм копінгу з низькою та високою ефективністю подолання стресу: домінували конфронтація, дистанціювання, уникнення на противагу рішенню проблем, позитивній переоцінці, зростала роль соціальної підтримки й як звернення до зовнішнього психосоціального ресурсу. Таким чином, у пацієнтів на різних етапах ЦВП визначався стрес-нестійкий копінг-профіль, який був з одного боку підґрунтям для розвитку стрес-асоційованих психосоматичних зрушень, а з іншого – недостатньо протидіяв наявному стресовому навантаженню та адаптації індивідів.Визначення та психологічна корекція неефективних копінг стратегій у пацієнтів з ЦВЗ є важливою складовою заходів медико-психологічної допомоги для даного контингенту хворих.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Weber, H. Belastungsverarbeitung // Z. fur KlinischePsychologic. 1992. Bd. 21. Р. 17-27.

Церковский А. Л. Современные взгляды на копинг-проблему // Вестник ВГМУ. 2006. №3. С. 112 – 121.

Fisher DW, Han Y, Lyman KA, Heuermann RJ, Bean LA, Ybarra N, Foote KM, Dong H, Nicholson DA, Chetkovich DM. HCN channels in the hippocampus regulate active coping behavior // J Neurochem. 2018. Vol. 146(6). P. 753-766.

Donnellan C, Hevey D, Hickey A, O'Neill D. Defining and quantifying coping strategies after stroke: a review // J NeurolNeurosurg Psychiatry. 2006. Vol. 77(11). P. 1208-18.

Wei C., Zhang F., Chen L., Ma X., Zhang N., Hao J. Factors associated with post-stroke depression and fatigue: lesion location and coping styles // J Neurol. 2016. Vol. 263(2). P. 269-276.

Tielemans NS, Visser-Meily JM, Schepers VP, Post MW, van Heugten CM. Proactive coping poststroke: psychometric properties of the Utrecht Proactive Coping Competence Scale // Arch Phys Med Rehabil. 2014. Vol. 95(4). P. 670-5.

Tielemans NS, Schepers VP, Visser-Meily JM, Post MW, van Heugten CM. Associations of proactive coping and self-efficacy with psychosocial outcomes in individuals after stroke // Arch Phys Med Rehabil. 2015. Vol. 96(8). P. 1484-91.

Долганова Н. П. Стресс-совладающее поведение лиц с повышенным кардиометаболическим риском // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2012. №153-1. С. 197 – 205.

Darlington AS, Dippel DW, Ribbers GM, van Balen R, Passchier J, Busschbach JJ.A prospective study on coping strategies and quality of life in patients after stroke, assessing prognostic relationships and estimates of costeffectiveness // J Rehabil Med. 2009. Vol. 41(4). P. 237-41.

Lo Buono V., Corallo F., Bramanti P., Marino S. Coping strategies and health-related quality of life after stroke // J Health Psychol. 2017. Vol. 22(1). P. 16-28.

Darlington AS, Dippel DW, Ribbers GM, van Balen R, Passchier J, Busschbach J. Coping strategies as determinants of quality of life in stroke patients: a longitudinal study // J.Cerebrovasc Dis. 2007.Vol. 23(5-6).P. 401-7.

Вишнева А.Е. Динамика стратегий совладания у больных c последствиями инсультов и черепномозговых травм // Национальный психологический журнал.2013. №1(9). с.103–109.

Visser MM, Heijenbrok-Kal MH, Van'tSpijker A, Lannoo E, Busschbach JJ, Ribbers GM.Problem Solving Therapy During Outpatient Stroke Rehabilitation Improves Coping and Health-Related Quality of Life: Randomized Controlled Trial // Stroke. 2016. Vol. 47(1). P. 135-42.

Visser MM, Heijenbrok-Kal MH, Spijker AV, Oostra KM, Busschbach JJ, Ribbers GM. Coping, problem solving, depression, and health-related quality of life in patients receiving outpatient stroke rehabilitation // Arch Phys Med Rehabil. 2015. Vol. 96(8). P. 1492-8.

Опубліковано
2019-07-29
Як цитувати
Яворська, Т. (2019). Особливості копінгу у пацієнтів на різних етапах розвитку цереброваскулярної патології. Психіатрія, неврологія та медична психологія, (10), 118-124. https://doi.org/10.26565/2312-5675-2018-10-16
Номер
Розділ
Медична психологія